På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekrytering inom Ekonomi & Finans

Kontakta oss

Rekrytering inom Ekonomi & Finans

En utmaning med siffror eller drivkraften i näringslivet?

På en komplex marknad ställs höga krav på transparens, redovisning och rapportering på olika nivåer inom alla företag och organisationer. Rätt kompetens och kunskap är avgörande för att vara konkurrenskraftiga. Hur kan du säkerställa att rätt person rekryteras in på rätt plats?

För att tydliggöra hur Level arbetar med rekrytering inom Ekonomi & Finans har vi delat in det i tre delar:

  • Ekonomi & Redovisning
  • Bank & Finans
  • Försäkring

Inom Ekonomi & Redovisning arbetar Level med rekrytering av kvalificerad personal på olika nivåer, från löneadministratörer till konsulter på managementnivå.

Inom området Bank & Finans fokuserar Level på bank- och kapitalmarknaden. Vi rekryterar exempelvis specialister inom treasury, backoffice, rådgivning och kredithandläggning.

Inom Försäkring finns en stor efter frågan på underwriters, försäkringshandläggare och skadereglerare inom allt från motor till byggnader och privatskador.

Rekrytering av CFO, Redovisningschefer, Business Controllers m.fl.
Är ni i behov av att rekrytera till er ekonomiavdening, t.ex. CFO eller redovisningschef?
Då har vi rätt kandidater, vi hjälper våra kunder rekrytera bland annat: Ekonomichefer, Redovisningschefer, Revisorer, Kredithandläggare, Business & Finance Controllers, Redovisningsekonomer, Löneadministratörer, Ekonomiassistenter, Finansekonomer, Skadereglerare, Underwriters, Aktuarier, Analytiker & Backofficepersonal.

Referensuppdrag inom Ekonomi & Finans