På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Produktägare – Vidareutveckling och förvaltning av digitala verktyg inom arbetsmiljö till Suntarbetsliv

Vill du vara med i arbetet att stärka kommun- och landstingssektorn i deras arbete för friska arbetsplatser? Trivs du bäst i ett arbetsklimat som kännetecknas av engagemang, samarbete och omtanke? Då är det här en unik möjlighet för dig!

Om tjänsten
Suntarbetsliv gör kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser tillgängliga i digital, pedagogisk form. Syftet är att ge stöd till arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling för arbetsplatser i kommun- och landstingssektorn.

Som produktägare på Suntarbetsliv blir din främsta uppgift att ta fram en förvaltningsplan samt ansvara för löpande och specifika utvecklingsinsatser i flera verktyg. Du ansvarar för att verktygen hålls uppdaterade och aktuella. Du kommer att leda och samordna arbetet i förvaltningsteamet, genomföra egna aktiviteter och involvera de resurser som behövs i arbetet. I tjänsten ingår även att utveckla en process för omvärldsbevakning kopplat till verktygen.

Arbetet bedrivs både självständigt och i samarbete med andra. Du arbetar i en grupp med produktägare och projektledare med liknande arbetsuppgifter. Du samverkar med projektledare, kommunikatörer och andra kompetenser internt samt med externa kontakter som Suntarbetslivs partsorganisationer, målgruppen, forskare/ämnesexperter och experter inom digital utveckling.

Tjänsten innebär resor inom Sverige. I rollen ingår att:

 • ansvara för kvalitetssäkring av verktygens innehåll, funktion, design och teknik med stöd av expertis
 • ansvara för att ta fram beslutsunderlag för att vidareutveckla eller avveckla verktyg
 • utveckla en process för omvärldsbevakning kopplat till de digitala verktygen
 • etablera och utveckla kontakt med målgruppen för att hämta in kunskap kring hur Suntarbetsliv kan möta behov idag och i framtiden
 • bidra med lärdomar och erfarenheter till Suntarbetslivs gemensamma lärande och utveckling

Suntarbetsliv är placerade i attraktiva lokaler i centrala Stockholm där vi arbetar aktivitetsbaserat, prestigelöst och hjälper varandra. Att arbeta på Suntarbetsliv innebär att du blir del av en verksamhet som ser möjligheterna och drivs av att skapa positiv utveckling. Du rapporterar till Chef Utveckling och förvaltning.

Är det här du?
För att passa för tjänsten bör du ha:

 • akademisk utbildning gärna inom någon av följande inriktningar; personal, organisation, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, arbetsmiljö eller likvärdigt
 • flera års erfarenhet av en liknande roll (förvaltning) och att ha arbetat med utveckling av digitala verktyg/tjänster
 • arbetat i eller med en politiskt styrd verksamhet – gärna inom kommun- och landstingssektorn
 • erfarenhet av att organisera och leda förändrings-, utvecklings- och förbättringsarbete
 • erfarenhet av att agera beställare
 • intresse för och kunskaper om hur vardagen ser ut för chefer, skyddsombud och HR inom kommun- och landstingssektorn
 • intresse för eller erfarenhet av utvärdering, analys och/eller omvärldsbevakning
 • erfarenhet av eller kunskap om tjänstedesign för digital tjänsteutveckling (meriterande)
 • förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker därför i första hand dig som kan leda och motivera andra människor samt styra och koordinera arbete och resurser effektivt. Du är mål- och resultatinriktad, har förmågan att ta beslut på ett strukturerat och organiserat sätt samt kan hantera komplexa uppdrag med ett systemorienterat synsätt. Du är tydlig i din kommunikation och bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Du trivs med att ingå i en grupp som jobbar mot samma mål och i ett sammanhang där olika intressen och perspektiv behövs för att nå resultat.

Sökord: digitalt, digitala verktyg, projektledare, förädling, förvaltning, utveckling

Om företaget

Om Suntarbetsliv
Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn. Vi ger stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling, utvecklar och kommunicerar digitala verktyg samt sprider kunskaper om forskning och erfarenheter. Föreningen Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona och har idag 29 anställda.

Om företaget

Om Suntarbetsliv
Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn. Vi ger stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling, utvecklar och kommunicerar digitala verktyg samt sprider kunskaper om forskning och erfarenheter. Föreningen Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona och har idag 29 anställda.

Produktägare – Vidareutveckling och förvaltning av digitala verktyg inom arbetsmiljö till Suntarbetsliv

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}