Level Recruitment hjälper dig att rekrytera rätt controller med rätt kompetenser och erfarenhet.

Kontakta oss

Rekrytera Controller

Att rekrytera en controller är avgörande för att framgångsrikt driva och styra verksamheten. Att hitta rätt kompetens inom controlling kan vara en utmaning, men våra erfarna rekryterare kan hjälpa dig att identifiera de mest lämpliga kandidaterna för dina behov. Vi förstår vikten av att rekrytera en controller som inte bara har god kunskap utan också är engagerad. Våra erfarna konsulter fungerar som projektledare för att säkerställa en smidig rekryteringsprocess från början till slut.

Önskvärda färdigheter vid rekrytering av en controller

Vid rekrytering av en controller är det viktigt att söka efter kandidater som har en stark förståelse för ekonomiska processer och siffror. Kunskaper inom redovisning, budgetering och rapportering är grundläggande krav för de flesta controllerroller. Erfarenhet av att arbeta med ekonomiska system och verktyg är också viktigt.

Utöver dessa tekniska färdigheter är det även viktigt att hitta kandidater med analytisk förmåga och förmåga att tänka strategiskt. Att kunna analysera och tolka data för att fatta välgrundade affärsbeslut är en central kompetens inom controlling. Kandidater som kan bidra till företagets övergripande strategi och planering bör särskilt uppmärksammas. Förmågan att samarbeta och arbeta i team är också viktig då controllingprocesser ofta involverar flera personer och avdelningar.

Utmaningar vid rekrytering av en controller

Rekrytering av en controller kan vara utmanande då det är en specialiserad roll med hög efterfrågan på kompetens. En av de största utmaningarna är att hitta kandidater med rätt erfarenhet och kompetens som passar företagets behov och företagskultur. Controllers kan ha olika inriktningar, och det är viktigt att hitta en kandidat som har rätt kompetenser för den specifika rollen.

En annan utmaning kan vara att konkurrera med andra företag om de mest eftertraktade kandidaterna. Det är viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsplats och förmåner för att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Att genomföra en effektiv och objektiv urvalsprocess är också en utmaning. Det är viktigt att tydligt definiera kraven för tjänsten och bedöma kandidaterna utifrån dessa kriterier. Användning av olika urvalsmetoder, såsom beteendetest, kan ge en mer omfattande bild av kandidaternas färdigheter och personlighet.

Hur hittar man rätt controller vid rekrytering?

När du rekryterar en controller är det viktigt att ha en tydlig bild av företagets behov och krav för den specifika rollen. Här är några tips för att välja rätt controller vid rekrytering:

Utvärdera kandidaternas erfarenhet och kompetens: Säkerställ att kandidaterna har erfarenheten och de kompetenser som krävs för att framgångsrikt utföra arbetsuppgifterna. Kontrollera också referenser och tidigare arbetslivserfarenheter för att bedöma deras prestationer och arbetsstil.

Testa kandidaternas färdigheter: Genom att använda testverktyg kan du objektivt bedöma kandidaternas färdigheter och förmågor. Detta kan ge en mer heltäckande bild av deras kompetenser och underlätta beslutsfattandet vid rekrytering.

Var tydlig med förväntningarna: För att undvika missförstånd och felaktiga antaganden är det viktigt att tydligt kommunicera vad som förväntas av den nya controllern. Detta kan inkludera arbetsuppgifter, mål och förväntningar på hur de kommer att bidra till företagets framgång.

Skapa en attraktiv arbetsplats: För att locka de bästa kandidaterna är det viktigt att skapa en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och andra förmåner.

Att rekrytera en controller kan vara en utmaning, men med rätt strategier och verktyg kan du hitta de mest lämpliga kandidaterna. Genom att samarbeta med erfarna rekryteringskonsulter kan du få hjälp att hantera dessa utmaningar och hitta den perfekta controllern för ditt företag.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i formuläret nedan så hör en rekryteringsexpert av sig till dig.

  • Läs mer här
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Aktuella artiklar

10 juli 2024, av Level Recruitment

Så måste logistikföretag rekrytera för att framtidssäkra kompetensen – 3 råd från experten

Logistikbranschen befinner sig mitt i ett skifte, med den fjärde industriella revolutionen som en stark pådrivande kraft. Så vad måste man tänka på när det ...
18 juni 2024, av Level Recruitment

Så kan bygg- och fastighetsbolag lyckas med kommande rekryteringsutmaningar – 3 råd från experten

Efter en tid av en stillastående arbetsmarknad förväntas bygg- och fastighetsbranschens rekryteringar komma igång igen till hösten. Så hur ska man gå tillväga för att ...
15 maj 2024, av Level Recruitment

Tre nyckelfaktorer inom rekrytering industriföretag måste ha på plats för att lösa kompetensförsörjningen

Fram till 2035 bedöms tillgången till industriteknisk kompetens minska med 40 procent. Det innebär att många företag i industrisektorn kommer att behöva lyfta på varje ...

Referensuppdrag hos Level Recruitment