På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Bokföringsnämndens kansli söker redovisningsexpert med intresse för digitalisering

Befattningen som redovisningsexpert är en attraktiv möjlighet för dig som vill arbeta med att utveckla god redovisningssed. Den innebär också att du deltar i arbetet med att skapa förutsättningar för att ge in års- och koncernredovisningar digitalt till Bolagsverket. Det arbetet bedrivs tillsammans med Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Finans¬inspektionen inom ramen för Bolagsverkets uppdrag från regeringen.

Om tjänsten
Arbetet som expert vid BFN:s kansli består av att ta fram redovisningsnormer för framför allt de icke-noterade företagen. Det innebär också att besvara remisser från departement och myndigheter och att svara på frågor från och informera allmänheten, myndigheter och branschorganisationer om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden. Beroende på din bakgrund kan det också bli aktuellt att bistå i kansliets arbete med det europeiska samarbetet på redovisningsområdet.

Är det här du?
Du har relevant akademisk examen och erfarenhet av arbete med kvalificerade redovisningsfrågor kopplade till BFN:s regelverk. En lämplig bakgrund kan t.ex. vara redovisningsspecialist eller auktoriserad revisor. Har du kunskap om sambandet mellan redovisning och beskattning är det meriterande. För den aktuella tjänsten förutsätts intresse för digitalisering av finansiell information, men det är inget krav att du har tidigare erfarenhet. Det är meriterande om du har kommit i kontakt med formatet XBRL.

Som expert arbetar du ibland i långa projekt. Du behöver därför vara intresserad av och ha förmåga att gå in på djupet i komplicerade frågor och kunna väga olika intressen mot varandra på ett neutralt sätt. Du föredrar ärenden för nämnden, skriver förslag till ny normgivning och har kontakter med privata och statliga organisationer. Du bör därför vara analytisk, ha hög integritet och förmåga att skriva enkelt och begripligt i komplicerade frågor på svenska. Mycket av kansliets arbete bedrivs i projektform. Du behöver därför ha lätt för att samarbeta.

Du som är godkänd eller auktoriserad revisor kan ansöka hos Revisorsinspektionen om att behålla titeln under din anställning hos BFN.

Kansliet håller till i ljusa, moderna lokaler i centrala Stockholm och är samlokaliserade med Finansinspektionen. Vi är angelägna om att kunna erbjuda en god balans mellan arbete och privatliv.

Om företaget
Om Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet med ansvar för att utveckla god redovisningssed. Nämndens ledamöter utses av regeringen och kommer från både privata och statliga organisationer. BFN:s kansli ansvarar för den löpande verksamheten och förbereder ärenden inför nämndens sammanträden. På kansliet arbetar åtta personer.
Om företaget
Om Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet med ansvar för att utveckla god redovisningssed. Nämndens ledamöter utses av regeringen och kommer från både privata och statliga organisationer. BFN:s kansli ansvarar för den löpande verksamheten och förbereder ärenden inför nämndens sammanträden. På kansliet arbetar åtta personer.

Bokföringsnämndens kansli söker redovisningsexpert med intresse för digitalisering

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}