På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Projektansvarig tidiga skeden till SISAB

Stockholm är en kommun i tillväxt och för att möta ökande behov av utbildningsplatser så kommer vi behöva bygga ett stort antal nya förskolor/skolor. Till år 2040 skall vi leverera 55 000 nya elevplatser. Dessutom bygger vi om och bygger ut i stor omfattning. För att klara detta uppdrag söker nu SISAB ytterligare en projektansvarig.

Om tjänsten
Med den bakgrunden kommer du som projektansvarig att få en viktig roll i samhällsutbyggnaden av Stockholm Stad. Du får en nyckelroll i företaget med stor möjlighet att påverka. Du deltar i såväl större stadsomvandlingsprojekt med flera detaljplaner som i framtagande av detaljplaner för specifika projekt. De projekt du kommer att ansvara för är av varierande karaktär med både till-, om- och nybyggnationer av skolor och förskolor. Projektansvarig ansvarar för projekten från planeringsstadiet till att det färdiga projektet levereras till kunden. I rollen ansvarar du för flera projekt samtidigt som befinner sig i olika skeden av planerings- och genomförandeprocessen. Du kommer ha en tyngdpunkt på projekt i tidiga skeden.

Din roll blir primärt att säkerställa att ekonomi, tidplan och kundkontakter upprätthålls enligt uppsatta ramar samt att leda externa projektledare i projektens olika faser. En stor del av rollen handlar om arbete tillsammans med Stockholms stads övriga förvaltningar i frågor kring framtagande av detaljplaner, överenskommelser om exploatering, bygglov och så vidare. Kontakt med leverantörer, entreprenörer och hyresgäster ingår också i rollen.

Är det här du?
Till den här rollen söker vi dig som har erfarenhet av mark- och exploateringsverksamhet, fastighetsbransch, lantmäteri eller motsvarande och som nu vill utvecklas vidare i yrkeskarriären. Du har universitets- eller högskoleutbildning inom lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller annan byggteknisk bakgrund.

Du har erfarenhet som projektledare eller projektchef på kommun, konsult-, entreprenad- eller fastighetsbolag. Alternativt kan du ha arbetat med projektledning inom infrastruktur. Kanske är du idag exploateringsingenjör eller liknande och har vana av att driva ett projekt från idé till färdigställande. Du kan också ha erfarenhet av att driva anläggningsprojekt.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Rätt kandidat har social kompetens och är en tydlig lagledare samt en driven lagspelare. Du är relations- och förtroendeskapande, kommunikativ och engagerad. För att komma till din rätt bör du vara kreativ och utvecklingsorienterad samt även lyhörd och tydlig. Om du är en prestigelös och jordnära person som dessutom har ett intresse och en förståelse för utbildningsmiljön kommer du att trivas bra i den här rollen.

Till rätt kandidat erbjuder SISAB ett jobb i en omväxlande miljö och med mycket goda utvecklingsmöjligheter och aktiva ledare. SISAB vill tillvarata de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Företaget eftersträvar en god arbetsmiljö där varje medarbetare har en sund balans mellan yrkes- och privatliv.

Om företaget
Om SISAB
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholms stadshus AB. Bolaget omsätter cirka 2 miljarder kronor och äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter, där fler än 100 000 människor vistas dagligen.
För att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar vi Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer bidrar vi till att forma framtidens Stockholm.
Om företaget
Om SISAB
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholms stadshus AB. Bolaget omsätter cirka 2 miljarder kronor och äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter, där fler än 100 000 människor vistas dagligen.
För att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar vi Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer bidrar vi till att forma framtidens Stockholm.

Projektansvarig tidiga skeden till SISAB

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}