På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Kvalitetsansvarig till Kemikalieinspektionen

Till vår uppdragsgivare Kemikalieinspektionen söker vi en Kvalitetsansvarig som ska upprätthålla, följa upp och ständigt utveckla myndighetens ledningssystem. Detta görs på flera olika vis och på ett antal olika nivåer inom myndigheten.

Kemikalieinspektionen är sedan drygt tio år tillbaka ISO-certifierad enligt såväl kvalitetsstandarden 9001 som miljöledningsstandarden 14001. Standarderna utgör grunden för myndighetens ledningssystem, som är en central del i att bedriva myndighetens arbete på ett strukturerat, effektivt och rättssäkert vis.

Arbetsuppgifter och tjänsten
I arbetet ingår att kontinuerligt föra en dialog kring kvalitets- och interna miljöfrågor i verksamheten. Du kommer vara ett strategiskt och kvalificerat stöd och bollplank i kvalitets- och interna miljöfrågor, såväl till ledningsgrupp, chefsgrupp, verksamhetsutvecklare, processägare samt de som arbetar i en process.

Du kommer driva interna kvalitets- och miljöprojekt, såväl självständigt som tillsammans med grupper av medarbetare och chefer. Sådana projekt kan både avse utveckling av enskilda delar av ledningssystemet som ledningssystemet som helhet. Utifrån din roll kommer du att vara delaktig i olika utvecklingsprojekt i verksamheten.

Som kvalitetsansvarig planerar och samordnar du myndighetens interna och externa revisioner för ledningssystemet. I samband med interna revisioner ingår att stötta revisorer metodmässigt och i vissa fall hjälpa till att genomföra revisionen. Baserat på det som framkommer i revisioner ingår det i arbetet att följa upp och stödja verksamheten i hantering av avvikelser och förbättringsförslag.

En viktig del i arbetet är att verka för att förenkla interna processer och rutiner för att säkra att ledningssystemet blir ett relevant stöd för verksamheten och inte något som uppfattas som betungande eller svårt.

Den kvalitetsansvarige är ordförande och sammankallande för kvalitetsgruppen, vilket är ett forum som arbetar med ledningssystemets utveckling och förvaltning.

Din tjänst är placerad på Ekonomiska sekretariatet och rapporterar till den administrativa chefen.

Erfarenhet, utbildning och person
Krav för tjänsten är:

 • Relevant examen på universitetsnivå, t.ex. inom ekonomi eller som ingenjör
 • Flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete
 • Flerårig erfarenhet av att jobba med ISO 9001 eller ISO 14001
 • Flerårig erfarenhet av att arbeta processorienterat
 • Erfarenhet av att driva kvalitetsprojekt

Meriterande för tjänsten är:

 • Flerårig erfarenhet av arbete med miljöledning
 • Vana att rapportera till chefsgrupp eller ledningsgrupp
 • Erfarenhet som chef eller ledare med vana av att hantera människor och grupper
 • Erfarenhet av Lean samt hur det kan användas för att utveckla i offentlig verksamhet
 • Utbildningar i ISO 9001 och 14001, Lean och projektledning.
 • Erfarenhet av att utbilda andra i kvalitets- eller miljöledningsfrågor

Vi fäster stor vikt vid ett antal förmågor och förhållningssätt för att du ska fungera i tjänsten. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och du kan avgöra vad som är relevant information på olika nivåer i en organisation. Du är ambitiös, noggrann, systematisk och levererar med hög kvalitet. Du har en förmåga att engagera, väcka intresse och att få med dig medarbetare. Du är nyfiken, lyhörd och intresserad av människor. Du är tålmodig, har förmågan att få med dig medarbetare och kan växla mellan att vara stöttande och styrande i förhållande till andra. Du har en stor personlig mognad, ett gott omdöme och en grundtrygghet som person. Du har god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt driva och slutföra arbetsuppgifter.

Kemikalieinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning.

Förmåner

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen:
Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Om företaget

Om Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Om företaget

Om Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Kvalitetsansvarig till Kemikalieinspektionen

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}