Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Preem söker två Business Intelligence experter till Stockholm

Preem genomför ett större ERP program och stärker sin Business Intelligence med ett centralt datalager byggt på Data Vault som grund för framtida analys, uppföljnings och rapportbehov. Vi utökar därför vår BI kompetens med två experter som kan säkerställa verksamhetens mottagande samt driva den fortsatta utvecklingen för att möta nya krav från omvärlden och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Jobba för framtiden redan idag

De två Business Intelligence experter vi nu söker kommer utgöra kärnan för att driva agendan inom BI samt vara verksamhetens förlängda arm då det gäller att säkerställa verksamhetens önskade analys och uppföljningsförmåga. Preems processer, informations- och systemlandskap hålls ihop av Enterprise Architecture Center (EA center), inom ramen för avdelningen kommer ni att få vara med och forma rollerna och driva Business Intelligence frågorna. En av tjänsterna är av mer strategisk karaktär och den andra mer operativ för att stärka Preems totala informationsförmåga. Preems nuvarande BI-landskap är baserat på MS BI360, där delar av verksamheten använder Qlick och applikationsspecifika rapportlösningar. Inom avdelningen pågår parallella projekt med att etablera lösningar för Masterdata med syfte att öka kvalitet på vårt data och därigenom stärka tilliten till de rapporter och analyser som BI skapar.

Tjänsterna tillhör avdelningen EA center som består av 6 kompetenta kollegor inom verksamhetsarkitektur och Masterdata och de rapporterar direkt till chefen för EA center.

Den strategiska rollen kommer tillsammans med informationsägare och verksamhetsledning fånga och definiera nya behov som behöver tas in i datalager. Du ska leda det långsiktiga arbetet för datalager/BI avseende strategi, satsningar och verksamhetsdialog. Du kommer att vara del av ett taktiskt råd för information management (TRIM), ett tvärfunktionellt forum med fokus på information och data.

Huvudsakliga arbetsuppgifterna i den strategiska tjänsten:

 • Arbeta strategiskt, tvärfunktionellt och titta på ständiga förbättringar
 • Framtidsäkra Preems lösningar, både ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv
 • Samarbete med övriga funktioner inom data och analys för att ta fram BI-lösningar
 • På längre sikt säkerställa analysförmågan utifrån Big data och IoT
 • Tillsammans med den operativa rollen göra prioritering av nya databehov och kvalitetsförbättringar samt säkerställa införande i verksamheten

Den mer operativa rollen stöttar verksamheten, controllers och objektspecialister (superusers) med att införa den nya BI-miljön. Du kommer utifrån befintligt data etablera nya rapporter och kuber utifrån verksamhetens prioriteringar. I arbetet ingår även att delta i olika projektgrupper både som projektledare och projektdeltagare. Din roll i projekten innebär att säkerställa en tydlig logg vad verksamheten har för behov samt tillsammans med förvaltningsorganisationen ta grepp om identifierade och av ERP programmet ej införda behov.

Huvudsakliga arbetsuppgifterna i den operativa tjänsten:

 • Tillsammans med den strategiska rollen driva agendan för Preems Business Intelligence
 • Stödja hela verksamheten med skapande av rapporter och analysförmåga
 • Vara stöd till verksamhetens superusers kring BI
 • Delta i utvecklingsprojekt ur ett Business Intelligence perspektiv
 • Ingå och vara ett stöd till förvaltningsorganisationen kring BI

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Dessutom kan vi erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, för självklart förväntar vi oss att du som medarbetare har viljan att växa och ständigt lära dig nytt.

Tjänsterna är tillsvidare anställning med placering på Preems huvudkontor i Stockholm.

Har du den här bakgrunden?

För att du ska passa för tjänsten krävs:

 • Relevant examen från universitet eller högskola
 • Relevant erfarenhet inom Business Intelligence
 • Kunskap om kravhantering, begrepps- och informationsmodellering, datakvalitet och andra datalagerutmaningar
 • God förmåga att förstå hur data och information förädlas och förändras från affärsprocesser och applikationer, genom datalager till rapporter och analyser
 • Att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av Data Vault. Det är en fördel om du har ett brinnande intresse för området analys och uppföljning och gillar att hänga med i trender inom verktygsområdet.

Är det här du?

För att vara rätt person för den här tjänsten bör du vara självgående och drivande och ha lätt att se helheter och strukturer samt har en god analytisk förmåga. Vi tror vidare att du är kommunikativ, pedagogisk och ha lätt för att skapa kontakt med andra. Tillsammans med de andra i ditt team bidrar du till att lägga grund för positiva förbättringar inom Preem.

Om företaget

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här.

Om företaget

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här.

Preem söker två Business Intelligence experter till Stockholm

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}