Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Hållbarhetschef till Tyréns, Sverige

Attraheras du av möjligheten att få ansvara för hållbarhetsarbetet i en konsultorganisation som är ledande inom samhällsbyggnadsområdet i Sverige? Drivs du av möjligheten att få arbeta i en innovativ och kreativ miljö där du kommer inneha en nyckelposition? För dig som brinner för en hållbar utveckling är möjligheterna stora!

Tyréns mission ”Innovative design and engineering for the world we dream of” innebär att vi är övertygade om att innovation, design, arkitektur och teknik kan driva utvecklingen mot en hållbar värld – världen vi drömmer om. Världen vi drömmer om är inte bara grönare och smartare än idag, den är hälsosammare, tryggare och mer inkluderande. Världen vi drömmer om bygger på Agenda 2030:s principer och formas av det vi och våra kunder gör idag.

Som konsulter och rådgivare inom samhällsbyggnad har Tyréns unika möjligheter att påverka i riktning mot en hållbar utveckling. Genom våra uppdrag inom stadsutveckling och infrastruktur är vi med och utformar platser, byggnader och infrastruktur som kommer att påverka resursanvändningen, städers utveckling och människors livsvillkor under mycket lång tid framöver.

Om tjänsten

Som Hållbarhetschef kommer du ansvara för och driva Tyréns interna och externa hållbarhetsarbete tillsammans med medarbetare i verksamheten, kunder och branschen. Du ansvarar för att se till att de uppsatta hållbarhetsmålen genomförs och vidareutvecklas enligt Tyréns Agenda 2030. I ditt arbete kommer du ha stort fokus på struktur, processer samt arbeta med verktyg som gör att vi kan driva och följa upp hållbarhetsarbetet i våra konsultuppdrag – där möjligheterna till en hållbar utveckling är störst.

Tyréns Agenda 2030 bygger på FN:s Agenda 2030 och genom den har vi tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsmålen är utgångspunkten för allt vi gör och innebär att vi har egna långsiktiga mål i linje med de globala hållbarhetsmålen för att fokusera vårt arbete till områden där vi gör mest skillnad och bäst bidrar till en hållbar framtid. Läs mer här

I rollens ansvar ingår det exempelvis:

  • Arbete – att utveckla, driva och förvalta Tyréns hållbarhetsarbete för att stärka företaget, varumärket, företagskulturen och verksamhetens bidrag till ett mer hållbart samhälle.
  • Tjänster – att driva och samordna utvecklingen av Tyréns strategiska hållbarhetstjänster/produkter och implementering av hållbarhetsperspektiv i övriga tjänster, med syfte att stärka värdet för oss själva, kunderna och samhället.
  • Intern styrning – att utveckla, driva och förvalta Tyréns interna styrning av hållbarhetsarbetet genom beslutsstöd, policys, mål, riskhantering, handlingsplaner, utvecklingsprojekt, processer, rutiner, uppföljning, kompetensutveckling och internkommunikation.
  • Marknad och kommunikation – att bidra till att marknadsföra och synliggöra Tyréns, våra tjänster och det arbete vi gör för våra kunder och ett mer hållbart samhälle.
  • Omvärldsbevakning – att bevaka och hålla dig à jour med trender, ny kunskap, ny teknologi, marknad och enskilda aktörers arbete inom hållbarhetsområdet.
  • Samverkan – att skapa ökat värde genom att utveckla samverkan med andra aktörer inom hållbarhetsområdet i utvecklingsprojekt, tjänsteerbjudanden eller uppdrag.
  • Rådgivning – att representera Tyréns både internt och externt, svara på frågor och ge stöd till verksamheten i anbudsskedet inom hållbarhet.

I din roll kommer du ha personalansvar för en verksamhetsutvecklare hållbarhet samt leda andra i verksamheten som t ex ansvarar för något av de nio uppsatta målen. Då hållbarhet genomsyrar hela verksamheten har du många kontaktytor i företaget och kommer samarbeta tätt med Affärsstöd och våra divisioner. Du arbetar nära ledningen och utvecklar verksamheten i dialog. Du kommer även medverka aktivt i den svenska ledningsgruppen vid tillfällen då särskilda, hållbarhetsnära frågor står på agendan.

Placering på något av Tyréns större kontor i Sverige dvs i Stockholm, Göteborg, Umeå eller Malmö. Du rapporterar till Verksamhetsutvecklingschef Affärsstöd och tjänsten förutsätter visst resande.

Är det här du?

För att vara framgångsrik i denna roll söker vi dig med relevant akademisk utbildning och vi förutsätter att du löpande har utbildat dig inom hållbarhetsområdet. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt såväl som operativt inom hållbarhetsområdet samt några års erfarenhet av att leda hållbarhetsarbetet internt i en organisation samt externt mot kunder och marknad. Vi söker dig som har förankring eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet.

Utöver detta uttrycker du dig väl i svenska och engelska i både skrift och tal.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper! I rollen som Hållbarhetschef kommer du agera Tyréns ansikte utåt både internt och externt och vi söker därför dig som brinner för och känner dig trygg i din roll som hållbarhetsambassadör. Du är en engagerad kommunikatör med pedagogisk ådra som kan presentera och kommunicera information på ett tydligt sätt, på både operativ och strategisk nivå. Du är van vid att ta initiativ och fokuserar på resultat samt avslutar de projekt som du påbörjar och leder. Vidare har du en exceptionell förmåga att skapa relationer och nätverk samt en bra balans mellan att vara diplomatisk och att kunna ställa krav. Du har stark integritet och ser hållbarhetsfrågorna som en helhet. Tyréns arbetar för att alla typer av uppdrag inom samhällsbyggnadsprojekt ska genomföras på ett hållbart sätt. Det är slutligen viktigt att du även förstår vikten av att arbeta värderingsstyrt och delar Tyréns värdegrund, ”Create, Challenge & Connect”.

Sökord: hållbarhetsledare, chef, miljö, ISO, ledare, hållbarhetsansvarig, sustainability

Om företaget

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. För mer information, besök gärna www.tyrens.se

Om företaget

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. För mer information, besök gärna www.tyrens.se

Hållbarhetschef till Tyréns, Sverige

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}