Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
Carl Kindborg, Citi
2 januari 2022, av Level Recruitment

Människans viktigaste funktion är att vara mänsklig

Automatiseringen av arbetsuppgifter är en möjlighet och inte ett hot. Det säger Citi’s  HR chef, Carl Kindborg. Med hjälp av digitaliseringen har och kommer många arbetsuppgifter att tas över av AI, vilket  skapar större möjligheter för medarbetare att vara kreativa, lösningsorienterade och lägga mer tid på det mänskliga mötet. 

Efter drygt ett decennium i USA flyttade Carl Kindborg hem till Stockholm som ny Nordisk HR Chef på Citi. Carl tar med sig både ledarskaps- och organisationserfarenheter från att ha arbetat på två internationella bolag i New York. För Level Recruitment berättar Carl om dagens HR utmaningar, artificiell intelligens, innovation och employer branding.

– För mig är AI i enklaste form ett system som kan fatta automatiserade beslut. Uppgifterna som AI kan utföra är samma typer av uppgifter som människor kan utföra som att känna igen ljud, objekt, lösa problem, förstå språk och använda strategier för att uppnå mål. AI handlar inte om att kopiera hur vi människor har gjort saker tidigare, utan om att hitta nya sätt att göra saker på, inleder Carl, och fortsätter:

– Det är viktigt att poängtera att ny teknik, AI och automatisering inte ersätter människor, utan hjälper organisationer att ha människor på rätt plats och utföra mer värdeskapande arbetsuppgifter.

23 000 anställda inom tech 

På HR-sidan innebär det att Carls kollegor kan ägna mer tid åt det mänskliga mötet när datorerna screenar CV:n, bokar möten och administrerar tester. AI och innovation är också en grundbult i Citi’s employer branding. Idag har företaget 23 000 tech-anställda världen över, vilket är nästan lika många som vissa techbolag. Banken gör stora investeringar i research och experiment för att ligga i framkant och hitta ny cutting edge-teknik. Mycket av forskningen görs på Citi’s åtta Innovation Labs med säten i bland annat i San Fransisco, New York, London, Dublin, Tel Aviv och Singapore.

Hur hanterar ni eventuell rädsla inom organisationen kring att AI konkurrerar med människorna?

– Precis som med all förändring måste man kommunicera öppet, tydligt och transparent. Vi lägger vårt fokus på ett konstant lärande och att få våra medarbetare att se på framtiden med ett growth mindset. Banksektorn har gjort stora framsteg, men det finns alltid utrymme för förbättringar. Det enda vi faktiskt vet är att med all utveckling och ny teknologi så kommer allt att förändras och i framtiden kommer människans viktigaste funktion vara att vara mänsklig. Här har HR en viktig roll när det kommer till att leda förändring som påverkar organisationen och man behöver kunna ge bra stöd till medarbetare och chefer för hur man kan arbeta på nya sätt.

Men vad innebär det att vara mänsklig?

– Även om ny teknologi och AI kan göra mycket, finns det vissa saker som människan fortfarande har patent på. Dessa är empati, sätta etiska och moraliska ramar på komplexa situationer, kreativitet,  kritiskt tänkande och problemlösning. Dessa egenskaper är extremt viktiga för framtiden och framtidens ledare. 

Carl fortsätter med att ge exempel på hur Citi använder AI i sina rekryteringsprocesser. På flera kontor runt om i världen har man börjat med game based assessments för att bedöma kandidaternas personligheter och kompetenser. De testas utifrån hur de hanterar olika situationer. 

– Exempelvis har vi ett test som går ut på att blåsa upp en ballong i ett program. Beroende på hur länge och hur hårt de väljer att blåsa upp ballongen kan vi göra en bedömning av hur risktagande eller riskaversiva de är. Jag skulle säga att vårt arbete med game based assessments fortfarande är i utvecklingsfasen, men det är otroligt spännande och vi investerar mycket för att ligga i framkant där. Det rör sig åt rätt håll.

Allt börjar med kulturen

Grunden för att lyckas med både AI-transformation och att locka topptalanger till Citi börjar med företagskulturen, menar Carl. Det är grunden som alla företag står på och att skapa en öppen företagskultur och en trygg arbetsmiljö där alla kan komma med nya ideer, känner att man är med och bidrar, och att det man gör faktiskt gör skillnad är enormt viktigt.

– De flesta människor vill arbeta i ett företag där det finns möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker, där kulturen är inkluderande med etiska/moraliska värdegrunder, och där det är tillåtet att våga tänka nytt och att misslyckas. Våra medarbetare ska känna att deras insats spelar roll och har en positiv och hållbar påverkan på samhället. Här är bra chefskap otroligt viktigt för att förankra kulturen i organisationen. Framtidens ledare är nyfikna, och får människor att växa och utvecklas. Får man de delarna på plats så har man goda förutsättningar att medarbetarna tycker att det är roligt och utvecklande att gå till jobbet.

Samarbete över organisationsgränserna

 Utöver det interna arbetet samarbetar Citi med andra företag och organisationer för att förstå hur AI påverkar organisationer och vad dess ledare kan göra för att hantera utmaningarna, och möjligheterna, på bästa sätt.

Carl sitter med i American Chamber of Commerce’s (AmCham) Future of Work Committee, där olika bolag aktivt jobbar tillsammans med dagens och framtidens utmaningar and trender.

 AmCham, Microsoft, Citi, Pfizer med flera, har tillsammans planerat ett event som fokuserar på ny AI forskning, ledarskap, upskilling, förändringsarbete och etiska dilemman.

– Vi hade från början planerat att ha eventet på Microsofts nya HQ i Stockholm, men pga COVID-19 så har vi valt att göra det till ett digitalt event utan kostnad som är tillgängligt för alla som är intresserade, berättar Carl. 

– Det är oerhört viktigt att man samarbetar mellan olika sektorer och branscher för att kunna utvecklas, utbyta best practices och lära sig så mycket som möjligt av varandra.

Människans viktigaste funktion är att vara mänsklig

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}