På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Centralt Funktionsansvarig Penningtvätt och Terrorismfinansiering

Som Centralt Funktionsansvarig AML får du det övergripande ansvaret för strategier som ska säkerställa att Skandias produkter och tjänster inom försäkringar inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Arbetsuppgifter och tjänsten

Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten har relevanta riskbaserade processer för att uppnå kundkännedom, att gransknings- och rapporteringsskyldighet efterlevs genom att följa mönster och utveckling, och att automatisk granskning fortlöpande anpassas. Du driver utvecklingen för att säkerställa regelefterlevnad på försäkringsområdet genom att kontrollera och anpassa verksamheten efter externa och interna regelverk. En viktig del i arbetet blir även att genom omvärldsbevakning hålla dig uppdaterad på vilka lagar och regler som implementeras internationellt samt titta på hur Skandia ska förhålla sig till dessa. I arbetet ingår även att dra upp riktlinjer för att säkerställa att verksamheten får relevant utbildning inom området.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Arbeta för att öka medvetenheten kring risker relaterade till penningtvätt och terrorfinansiering
  • Utveckla och säkerställa riktlinjer för AML-arbetet inom försäkringar
  • Arbeta övergripande med utredningar
  • Utveckla och implementera rutiner och policy samt hålla dessa uppdaterade
  • Identifiera förbättringsområden
  • Omvärldsbevakning
  • Ansvara för rapportering till ledning och styrelse
  • Utforma utbildningar samt se till att rätt medarbetare genomgår relevanta utbildningar
  • Delta i branschorganisationers diskussioner gällande penningtvättsområdet, t ex Svensk försäkring

Tjänsten är placerad på Skandias kontor på Lindhagensgatan i Stockholm och du rapporterar till Chef koncernsäkerhet och kontroll.

Erfarenhet, utbildning och person
Till tjänsten som Centralt Funktionsansvarig AML söker vi dig som är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av att strategiskt implementera regler och rutiner för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering, AML. Inom Skandia kommer ditt fokus att vara AML inom försäkringar och vi tror att du har relevant erfarenhet från bank, finansiellt institut eller konsultbolag. Har du utöver det erfarenhet av arbete med försäkringar ser vi detta som värdefullt. Tjänsten kräver att du har en djup kunskap och förståelse av penningtvättsregelverket, kundkännedomsprocesser och sanktionshantering.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi hoppas hitta dig som har ett utpräglat strategiskt och analytiskt förhållningssätt till ditt uppdrag samt har en fallenhet för att kunna ta till dig och förstå kopplingar till, och konsekvenser av, till exempel scenarios och hot.

Om företaget

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 540 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se.

Om företaget

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 540 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se.

Centralt Funktionsansvarig Penningtvätt och Terrorismfinansiering

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}