Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Locum söker Driftcontroller till SÖS

Jobbar du idag inom fastighetsbranschen, kanske som driftchef, teknisk förvaltare eller projekteringsledare? Har du erfarenhet av kravställning och leveransuppföljning? Då kan Locum och en roll som Driftcontroller vara ditt nästa steg i karriären!

Om tjänsten
Locum har ungefär 300 anställda med bred och stark kompetens inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning och teknik. Med lyhördhet gentemot sina uppdragsgivare, tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft agerar Locum för att uppnå sina mål. Här är man även stolt över att ha lyckats uppnå jämn könsfördelning och en bra åldersspridning.

Som driftcontroller erbjuds du en omväxlande och central beställarroll där du har möjlighet att bidra till de bästa möjliga vårdlokalerna för offentliga och privata hyresgäster. Driftcontrollern ansvarar för uppföljning av de avtal som Locum har med leverantörer gällande fastighetsdrift och utemiljö i syfte att säkerställa en avtalsenlig leverans. I rollen ingår även att utveckla och förbättra processerna kring förebyggande driftåtgärder.

Ex på arbetsuppgifter:

 • Uppföljning av avtal avseende fastighetsdrift, utemiljö samt drift- och markentreprenader på strategisk såväl som operativ nivå.
 • Framtagande av driftstatistik per förvaltningsobjekt för att sedan analysera och driftoptimera samt genomföra erforderliga åtgärder
 • Daglig avstämning med driftentreprenörens platsledning
 • Uppföljning av mediaförbrukning
 • Budgetering, prognos och bokslut avseende media- och fastighetskostnader
 • Incidentrapportering
 • Fakturering och vidarefakturering gentemot driftentreprenörer
 • Genomföra driftmöten
 • Delta i upphandling av entreprenader och i arbetet med underhållsplanering

Tjänsten är placerad på ett platskontor på Södersjukhuset och du rapporterar till Förvaltningsområdeschefen.

Är det här du?
För att vara framgångsrik i denna roll krävs att du har en fastighetsteknisk kunskap och gedigen erfarenhet av driftoptimering, avtalsuppföljning (gärna AFF) samt kravställning.

Vi tror att du antingen har:

 • En utbildningsbakgrund som högskoleingenjör eller motsvarande samt har minst 5 års erfarenhet från relevanta roller
  eller
 • En teknisk gymnasieutbildning samt minst 10 års arbetslivserfarenhet från relevanta roller

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper! Vi söker dig som är nytänkande med framåtanda och god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ samt trivs i en utåtriktad roll där relationsskapande står i fokus. Vi sätter värde på din förmåga att självständigt strukturera upp ditt arbete och att du uppskattar en omväxlande vardag med periodvis högt tempo. För att trivas i rollen behöver du även ha en analytisk förmåga och känna dig bekväm med att hantera komplexa frågeställningar och våga fatta snabba beslut.

Sökord: drift, fastighetsdrift, kommersiella byggnader, sjukhus, projektering, samhällsnytta, driftchef, underhållschef, driftoptimering, teknik förvaltare

Om företaget

Om Locum
Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

På uppdrag av Stockholms läns landsting genomför vi en av de största satsningarna någonsin på sjukhusfastigheterna inom länet. Ny-, om- och tillbyggnader på bland annat Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus ska färdigställas under de närmaste åren. Utöver det driver vi ca 800 byggprojekt årligen inom vårt ordinarie förvaltningsuppdrag.

Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.
Locums ledord är lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet, handlingskraft. Läs mer om oss på www.locum.se

Om företaget

Om Locum
Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

På uppdrag av Stockholms läns landsting genomför vi en av de största satsningarna någonsin på sjukhusfastigheterna inom länet. Ny-, om- och tillbyggnader på bland annat Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus ska färdigställas under de närmaste åren. Utöver det driver vi ca 800 byggprojekt årligen inom vårt ordinarie förvaltningsuppdrag.

Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.
Locums ledord är lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet, handlingskraft. Läs mer om oss på www.locum.se

Locum söker Driftcontroller till SÖS

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}