Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Business Analyst – Kravanalytiker till Preem, Stockholm

Är du en person som har lätt för att sätta dig in i verksamhetens business, i en komplex IT-miljö, analysera och förstå dess behov och omsätta dessa till krav samt prioritera lösningar? Vill du vara en viktig del av Preems omställningsresa mot hållbara produkter? Då kan rollen som Business Analyst hos Preem vara något för dig.

Jobba för framtiden redan idag

I rollen som Business Analyst kommer du tidigt in i initiativen för att översätta verksamhetens behov (krav) till realiserbara IT-lösningar. Utifrån verksamhetens behov ansvarar du för att ta fram lösningsförslag som stödjer verksamheten. Det innebär att analysera, strukturera samt fastställa vilka krav som finns för en funktion/lösning och självständigt, eller tillsammans med andra, säkerställa implementeringen av vald IT-lösning.

Business Analyst utgör gränssnittet mellan IT och verksamheterna ”Supply and Trading” (Varuförsörjning) respektive ”Market and Sales” (Marknad och Försäljning). Rollens främsta uppdrag är att förstå organisations verksamhet, struktur och kultur för att sedan ta fram lösningar för att få organisationen att nå sina mål. Fånga input från affärsplaner för att utifrån förmågor på hög nivå identifiera förflyttningar samt formulera behov och uppkommande initiativ. Skapa en samsyn kring vad som behöver göras utifrån affärens och lösningens bästa. Stötta verksamheten i prioritering av behov och problemställningar. Se till att det finns en spårbarhet mellan verksamhetsbehov, krav och lösning.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

Rollen är en heltidstjänst till vårt huvudkontor i Stockholm. I tjänsten kan vissa resor till Lysekil/Göteborg bli aktuellt när tjänsteresor inom landet åter är möjligt. Rollen rapporterar till Head of IT Delivery Supply & Trading.

Har du den här bakgrunden?

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta med IT med inriktning krav och behov. Du har erfarenhet av att utarbeta och presentera lösningar som möter verksamhetens behov och ITs uppsatta krav. Vi tror att du tidigare har arbetat med verksamhetsutveckling eller systemutveckling och med examen i data- och systemvetenskap eller annan IT-inriktning. Har du erfarenhet av arbete som Business Analyst eller kravanalytiker är det starkt meriterande.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift då båda språken förekommer i det dagliga arbetet.

Är det här du?

Som person har du analysförmåga. Du kan sätta dig in i komplexa flöden med många beröringspunkter och aktörer. Du kan skapa tydlighet och kan utpeka en optimal lösning. Vi vill att du är drivande och att du säkerställer leverans i uppsatt tid. Du är lyhörd och kommunikativ och har inga problem med att prata med andra intressenter. Du har förmåga att visualisera och forma målbilder. Du är ansvarstagande och initiativrik person som kan ta befäl och leda en grupp in på ”rätt väg”.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Sökord: Business Analyst, Kravanalytiker, Kravledare, Requirements Analys,

Facklig kontaktperson: https://www.preem.se/om-preem/karriar/lediga-tjanster/fackliga-kontaktpersoner

Om företaget

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.


Om företaget

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.

Business Analyst – Kravanalytiker till Preem, Stockholm

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}