På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Om Level

Sedan starten 2009 har vi tillsatt tusentals rekryteringar

Kontakta oss

Om Level

Level erbjuder en helhetslösning inom rekrytering där vi arbetar med annonsering, nätverk, databaser och search. Vi strävar efter att kunna erbjuda de mest tids- och kostnadseffektiva lösningarna på marknaden. En rekrytering ska enligt oss vara kvalitativ utan att behöva innebära en långdragen och dyr process.

Enligt oss ska rekryteringar vara mindre komplicerade än vad många branschkollegor vill göra gällande. Istället är vi lite smartare i vårt sätt att arbeta. Det betyder inte att vi gör avkall på något steg i rekryteringsprocessen – vi levererar fortfarande hög kvalitet och utmärkt service. Level gör helt enkelt vad som krävs för att du snabbt och enkelt ska få den bästa kompetensen på plats.

Vi strävar alltid efter att bygga en långsiktig relation med såväl kunder som kandidater. Förtroende, kompetens och erfarenhet är ledord som vi arbetar efter. Vi vill att våra kunder ska känna att vi alltid levererar de bästa kandidaterna på marknaden. För att kunna uppnå detta har vi långsiktiga relationer med alla våra kandidater i vår databas och i våra nätverk.

Vi vågar säga att vi arbetar för att alltid vara lite snabbare och effektivare än andra aktörer på marknaden.

VD har ordet

Level vill bidra med nytänk inom rekryteringsbranschen. Vi nöjer oss dock inte med detta – vi vill också vara bäst inom vårt specialistområde. För att vi ska bli bäst ställer jag som VD höga krav på mig själv och på våra medarbetare. Det är i och för sig inte så svårt att ställa dessa krav, eftersom medarbetarna inom Level själva hela tiden strävar efter att göra sitt yttersta. Det är en självklarhet hos oss.

Detta innebär också att vi ibland kan komma att kräva lite mer av dig som kund eller som kandidat. Genom att spänna bågen mer än vanligt menar jag att vi når bättre resultat, vilket i sin tur innebär att vi kan leverera kvalitet utöver det normala. Vi vet att resultatet blir en snabbare och mer kostnadseffektiv process. Detta gynnar dig som kund och det gynnar dig som söker en tjänst via Level Recruitment.

Level vill inte vara som alla andra. Vi vill inte efterlikna andra aktörer på marknaden – vi vill hellre att de ska efterlikna oss. Först då har vi lyckats fullt ut. För att nå dit kommer vi fortsätta att göra vårt bästa för att göra dig som kund eller kandidat nöjd. Och om du inte är nöjd vill vi höra det. Det är vår chans att bli bättre, så tveka inte att ge oss feedback oavsett vad det handlar om.

Patrik Smith, VD

Affärsidé

Level är ett specialistrekryteringsföretag som arbetar aktivt med search och headhunting. Vi levererar heltäckande tjänster med fokus på specialister & ledare inom svenskt näringsliv.”

Att jobba på Level
3
För oss på Level Recruitment är våra medarbetare den viktigaste resursen. Vi tror på eget ansvar och vi litar på varandra.
Vi förväntar oss att man som medarbetare tar eget ansvar för att ens arbetsuppgifter blir utförda och att man når sina individuella mål.
Etik & mångfald
4
Levels arbete inom området mångfald och etik innebär att individers rättigheter, skyldigheter och möjligheter skall vara oberoende av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung.
Vår entydiga och bestämda åsikt är att alla personer ska behandlas lika i samband med att de söker jobb via Level. Den person som är mest lämpad för en roll ska erbjudas tjänsten.

Mål

Levels mål är att erbjuda våra kunder de mest kostnads- och tidseffektiva lösningarna avseende specialistrekrytering med search samt headhunting.”

Vision

Vår vision är att bli Norra Europas ledande specialistrekryteringsföretag inom våra specialistområden.”

Fokus på hållbarhet

För att minska den negativa påverkan på vår miljö så långt det är möjligt tekniskt och rimligt ekonomiskt arbetar Level aktivt med miljöfrågor. Levels möjlighet att kunna vara med och påverka vår miljö ligger främst inom områdena inköp av varor och tjänster, energiförbrukning, avfall och transporter. Vi vill bidra till att kommande generationer skall kunna njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, friska hav samt rent och friskt drickbart vatten. Den miljölagstiftning som idag finns fungerar som en miniminivå i Levels miljöarbete.

Kunskap

Som företag skall vi se till att alla anställda har kunskap inom området miljöpåverkan så att den negativa effekten på vår miljö blir så liten som möjligt utifrån hur vi som företag agerar.

Inköp av varor och tjänster

Level skall i första hand välja lokala leverantörer där så är möjligt för att på så sätt bidra till att transporterna av de produkter som företaget inhandlar blir så korta som möjligt. Vidare skall Level sträva efter att köpa miljömärkta varor eller välja leverantörer av tjänster som är godkända enligt miljöcertifieringen ISO 14001.

Energi- och vattenförsörjning

Level strävar efter att minimera sin användning av energi och vatten. Detta sker genom att i möjligaste mån välja leverantörer, t.ex. elleverantörer, som producerar el från förnybar energi. Detta innebär att bidra till att minimera vår förbrukning av naturresurser och fossila bränslen och på så sätt hjälper till att minska växthuseffekten.

Transporter

Även inom området transporter strävar vi efter att minska förbrukningen av fossila drivmedel. Detta gäller såväl vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetet. Så långt som möjligt menar Level att resande skall ske med kollektivtrafik för att minska utsläppen av koldioxid.

Avfall

Level strävar efter att öka sorteringen av sopor och för att minska den totala mängden avfall. Farligt avfall sorteras och återvinns för att minska risken för negativ miljöpåverkan.

Om Level

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}