Om Level

Sedan starten 2009 har vi tillsatt tusentals rekryteringar

Kontakta oss

Om Level

Sedan starten 2009 har Level Recruitment rekryterat tusentals specialister och chefer till företag, myndigheter och organisationer. Level är en rekryteringspartner som erbjuder heltäckande rekryteringsprocesser där search/headhunting och personlighetstest ingår.

Vi ser en rekrytering som ett projekt där våra erfarna rekryteringskonsulter agerar projektledare från uppstarten fram till dess att personen har varit på plats hos dig under en tid efter tillträdet. Ett rekryteringsprojekt innebär ofta att vi har kontakt med våra kunder under en lång tid och våra kunder återkommer ofta till oss år efter år.

Våra medarbetare är seniora rekryteringskonsulter med mångårig erfarenhet av att tillsätta specialister och chefer inom sina respektive specialistområden. När du möter oss skall du känna att du får ett bollplank samtidigt som vi kanske utmanar dig lite för att tänka i nya banor. Vår ärlighet och transparens i dialogen med våra kunder leder enligt vår erfarenhet till ett fruktbart samarbete. Vi hoppas att även du skall uppskatta vårt arbetssätt och vår personliga approach.

Att rekrytera rätt person till rätt position är avgörande för ett företags framgång, tillväxt och lönsamhet. Vi värderar service och kvalitet högt i våra rekryteringar för att våra kunder ska bli helt nöjda med oss som leverantör och den person som anställs.

VD har ordet

Level vill bidra med nytänk inom rekryteringsbranschen. Vi nöjer oss dock inte med detta – vi vill också vara bäst inom vårt specialistområde. För att vi ska bli bäst ställer jag som VD höga krav på mig själv och på våra medarbetare. Det är i och för sig inte så svårt att ställa dessa krav, eftersom medarbetarna inom Level själva hela tiden strävar efter att göra sitt yttersta. Det är en självklarhet hos oss.

Detta innebär också att vi ibland kan komma att kräva lite mer av dig som kund eller som kandidat. Genom att spänna bågen mer än vanligt menar jag att vi når bättre resultat, vilket i sin tur innebär att vi kan leverera kvalitet utöver det normala. Vi vet att resultatet blir en snabbare och mer kostnadseffektiv process. Detta gynnar dig som kund och det gynnar dig som söker en tjänst via Level Recruitment.

Level vill inte vara som alla andra. Vi vill inte efterlikna andra aktörer på marknaden – vi vill hellre att de ska efterlikna oss. Först då har vi lyckats fullt ut. För att nå dit kommer vi fortsätta att göra vårt bästa för att göra dig som kund eller kandidat nöjd. Och om du inte är nöjd vill vi höra det. Det är vår chans att bli bättre, så tveka inte att ge oss feedback oavsett vad det handlar om.

Patrik Smith, VD

Affärsidé

Level är ett specialistrekryteringsföretag som arbetar aktivt med search och headhunting. Vi levererar heltäckande tjänster med fokus på specialister & ledare inom svenskt näringsliv.”

Att jobba på Level
3
För oss på Level Recruitment är våra medarbetare den viktigaste resursen. Vi tror på eget ansvar och vi litar på varandra.
Vi förväntar oss att man som medarbetare tar eget ansvar för att ens arbetsuppgifter blir utförda och att man når sina individuella mål.
Etik & mångfald
4
Levels arbete inom området mångfald och etik innebär att individers rättigheter, skyldigheter och möjligheter skall vara oberoende av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung.
Vår entydiga och bestämda åsikt är att alla personer ska behandlas lika i samband med att de söker jobb via Level. Den person som är mest lämpad för en roll ska erbjudas tjänsten.

Mål

Levels mål är att erbjuda våra kunder de mest kostnads- och tidseffektiva lösningarna avseende specialistrekrytering med search samt headhunting.”

Vision

Vår vision är att bli Norra Europas ledande specialistrekryteringsföretag inom våra specialistområden.”

Fokus på hållbarhet

För att minska den negativa påverkan på vår miljö så långt det är möjligt tekniskt och rimligt ekonomiskt arbetar Level aktivt med miljöfrågor. Levels möjlighet att kunna vara med och påverka vår miljö ligger främst inom områdena inköp av varor och tjänster, energiförbrukning, avfall och transporter. Vi vill bidra till att kommande generationer skall kunna njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, friska hav samt rent och friskt drickbart vatten. Den miljölagstiftning som idag finns fungerar som en miniminivå i Levels miljöarbete.

Kunskap

Som företag skall vi se till att alla anställda har kunskap inom området miljöpåverkan så att den negativa effekten på vår miljö blir så liten som möjligt utifrån hur vi som företag agerar.

Inköp av varor och tjänster

Level skall i första hand välja lokala leverantörer där så är möjligt för att på så sätt bidra till att transporterna av de produkter som företaget inhandlar blir så korta som möjligt. Vidare skall Level sträva efter att köpa miljömärkta varor eller välja leverantörer av tjänster som är godkända enligt miljöcertifieringen ISO 14001.

Energi- och vattenförsörjning

Level strävar efter att minimera sin användning av energi och vatten. Detta sker genom att i möjligaste mån välja leverantörer, t.ex. elleverantörer, som producerar el från förnybar energi. Detta innebär att bidra till att minimera vår förbrukning av naturresurser och fossila bränslen och på så sätt hjälper till att minska växthuseffekten.

Transporter

Även inom området transporter strävar vi efter att minska förbrukningen av fossila drivmedel. Detta gäller såväl vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetet. Så långt som möjligt menar Level att resande skall ske med kollektivtrafik för att minska utsläppen av koldioxid.

Avfall

Level strävar efter att öka sorteringen av sopor och för att minska den totala mängden avfall. Farligt avfall sorteras och återvinns för att minska risken för negativ miljöpåverkan.

Om Level

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}