Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

HR-ansvarig sökes till KTH (skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH)

Arbetsuppgifter
I rollen som HR-ansvarig på Skolan för kemi, biologi och hälsa (CBH) har du det strategiska och operativa ansvaret att leda och utveckla skolans HR-arbete såväl organisatoriskt som effektivitetsmässigt.

Du kommer att leda det personaladministrativa arbetet och dess rutiner och processer med personalansvar för de medarbetare som ingår i skolans HR-enhet, i dagsläget ca 15 personer. Du leder och fördelar arbetet, driver utveckling avseende HR-rutiner på skolan i samarbete med kollegor inom skolan, samt inspirerar din arbetsgrupp och skapar en kreativ och trivsam arbetsmiljö. Vidare kommer du även att ge strategiskt kvalificerat HR-stöd till verksamhetens chefer som är 60 till antalet samt tillsammans med dina kollegor arbeta med arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, rekrytering och individärenden.

Ytterligare ansvarsområden är att utveckla det förebyggande arbetet med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, för skolans samtliga personalkategorier. Det sistnämnda tillsammans med dina kollegor inom HR.

Du ingår i KTH:s ledningsgrupp för HR frågor som leds av KTH:s Personalchef och där KTH:s fem skolor samt GVS (gemensamt verksamhetsstöd) är representerat. I ledningsgruppen utvecklar och förvaltar ni tillsammans KTH:s HR-processer och rutiner.

Organisatoriskt tillhör du verksamhetsstödet på CBH-Skolan och du rapporterar till den Administrativa chefen på skolan. Du ingår också i ledningsgruppen för CBH-skolan som leds av Skolchefen för CBH. Rollen är placerad på KTH Campus Valhallavägen men du har medarbetare som sitter fördelade på våra campus i Flemingsberg, Solna, Albanova samt Valhallavägen.

Verksamhetsstödet på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa sträcker sig över fyra campusområden och innefattar HR, ekonomi, infrastruktur, kommunikation och utbildning. För mer information om CBH-skolan, besök https://www.kth.se/cbh

Vi erbjuder
• En anställning vid ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
• En internationell arbetsplats med en öppen, nyfiken och dynamisk miljö
• En utvecklande HR-ansvarig roll där du får vara med att påverka och utveckla HR-arbetet i organisationen

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR-området eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Alternativt kan du ha eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som KTH bedömer som likvärdiga.

Du har gedigen erfarenhet av fullt personalansvar inklusive löne- och utvecklingssamtal för minst 5 personer som arbetat med relevanta arbetsuppgifter inom administration. Vidare har du erfarenhet av brett HR-arbete; såväl strategiskt som operativt samt har goda kunskaper inom arbetsrätt.

Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift på myndighetsspråket som är svenska samt känner dig bekväm i engelska som arbetsspråk i både tal och skrift. Du är en van användare av Officepaketet samt arbetsrelaterade system.

Det är av stor vikt att du trivs med att jobba i en komplex organisation och miljö och vi ser det som meriterande om du har arbetat i statlig verksamhet samt har erfarenhet av att varit del av en ledningsgrupp. Slutligen ser vi det som meriterande med kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Som person är du förändringsbenägen, strategisk och strukturerad. Du motiveras av att driva utveckling och stödja andra i deras arbete. Du skapar naturligt engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Du är en van och trygg beslutsfattare. Du har även en god samarbetsförmåga då du agerar lyhört mot kollegor och lyssnar till gruppens behov. Du är personligt mogen med god självinsikt och kan se skillnad på det professionella och personliga samt har fingertoppskänsla när det gäller känsliga uppgifter och sekretess.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Om företaget

Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Verksamhetsstödet på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa sträcker sig över fyra campusområden och innefattar HR, ekonomi, infrastruktur, kommunikation och utbildning. På HR-enheten arbetar för närvarande 15 personer som sitter fördelade på våra campus i Flemingsberg, Solna, Albanova samt Valhallavägen. För mer information om CBH-skolan, besök https://www.kth.se/cbh.

För att se en film om KTH, klicka här.

Om företaget

Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Verksamhetsstödet på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa sträcker sig över fyra campusområden och innefattar HR, ekonomi, infrastruktur, kommunikation och utbildning. På HR-enheten arbetar för närvarande 15 personer som sitter fördelade på våra campus i Flemingsberg, Solna, Albanova samt Valhallavägen. För mer information om CBH-skolan, besök https://www.kth.se/cbh.

För att se en film om KTH, klicka här.

HR-ansvarig sökes till KTH (skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH)

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}