Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Affärsutvecklare, Sigtuna

AB SigtunaHem är ett kommunägt bolag i Sigtuna kommun med ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen. Vi äger och förvaltar 4 800 bostadslägenheter med hyresrätt. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Nu har du möjlighet att bli en del av oss!

Om tjänsten

Sigtuna kommuns befolkning ökar och överstiger nu 48 000 invånare. Med ett stort antal ny-etableringar och utbyggnaden av Arlanda, Airport City Stockholm samt Rosersbergs logistikcentrum kommer befolkningsökningen att fortsätta. Prognosen för perioden 2019–2028 visar att befolkningen kommer att fortsätta öka med en genomsnittlig ökning på cirka 1 250 invånare per år.

Arlanda-Märsta är en av nio regionala stadskärnor som kommer att avlasta Stockholms city både vad gäller boende och verksamheter. SigtunaHem har hittills bidragit till bostadsproduktionen på ett påtagligt sätt. Under de kommande fem åren har SigtunaHem en ambition att bygga cirka 750 nya bostadslägenheter. Målet är att bygga främst hyresrätter men även andra upplåtelseformer är aktuella.

Vi söker nu en Affärsutvecklare som vill vara med att driva vår fortsatta bostadsutveckling. Som Affärsutvecklare kommer du att identifiera, analysera och driva utvecklingsprojekt. Du driver projekt från affärsidé till och med förstudie. Du är föredragande i projektets styrgrupp och rapporterar till SigtunaHems Fastighetschef.

I detta ansvar ingår det exempelvis att:

  • Ta fram förslag, utreda, analysera och lönsamhetsberäkna projekt inför beslut samt fastställa dess idé, vision, koncept och affär
  • Löpande driva frågor gentemot bland annat kommun, konsulter, arkitekter och potentiella kunder
  • Handlägga investerings- och energibidrag
  • Driva detaljplanearbete och förhandla erforderliga avtal
  • Lantmäteriförättningar
  • I aktuell styrgrupp bidra till att projekten fortlöper enligt tid, ekonomi, idé och vision
  • Kontinuerligt ha avstämningar av projektets genomförande

Rollen som Affärsutvecklare innefattar såväl bostadsrätt- hyresrättsprojekt som fastighetsutveckling av befintligt bestånd. Arbetet innebär stora kontaktytor där du samverkar internt och externt.

Är det här du?

För att vara framgångsrik i den här rollen har du minst 2–5 års erfarenhet som fastighets/affärsutvecklare eller liknande inom fastighetsbranschen. Vi ser även att du med fördel har en vana att arbeta i tidiga skeden med att driva detaljplaner samt med idé och vision. Utöver din erfarenhet ser vi gärna att du har en för tjänsten relevant akademisk examen, exempelvis lantmäteri, väg & vattenbyggnad, samhällsbyggnad, ekonomi eller liknande. Vidare har du en vana att läsa och förstå avtal och dess juridik.

I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är analytisk, kan se affären i sin helhet, är noggrann och målmedveten. Du tar ansvar för din uppgift på ett strukturerat och affärsmässigt sätt. Du är förändringsbenägen och har förmåga att agera flexibelt och är öppen för andras idéer. Vidare är du kreativ, kommer ofta med idéer och nya angreppsätt i arbetsrelaterade frågor.

Vår vision är att SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. För att nå vår vision är det viktigt att vi samlas och arbetar i enlighet med våra värdeord; Nytänkande, Fokuserade och Tillsammans.

Sökord: Affärsutvecklare, Fastighet, Fastighetsekonomi, Fastighetsbranschen

Om företaget

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap

Om företaget

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap

Affärsutvecklare, Sigtuna

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}