På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Lösningsarkitekt till Locum

Trivs du med att varva teknik och processer? Har du erfarenhet av olika IT-lösningar inom infrastruktur? Vill du arbeta i en roll med tydligt utvecklingsfokus? Då kan rollen som Lösningsarkitekt hos Locum vara ditt nästa steg i karriären!

Om tjänsten

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm. Genom innovation och samverkan leder Locum utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. Till Locums IT & digitaliseringsenhet söker vi nu en Lösningsarkitekt som ska ansvara för att bygga upp och forma en hållbar och gedigen IT-arkitektur. Rollen är ny och du kommer att möta både operativa likväl som strategiska frågeställningar.

Det finns ett stort utrymme att påverka och utveckla IT-arkitekturen hos Locum. Ditt uppdrag blir att sätta IT-aktiviteter och IT-relaterade initiativ på kartan, göra dem överskådliga och begripliga för verksamheten. Som Lösningsarkitekt kommer du att spela en viktig roll för att få tekniken och människorna att samspela. I rollen ingår omvärldsbevakning externt och inom regionen och genom att lägga örat mot verksamheten tror vi, att du kommer att kunna erbjuda värde för Locum eftersom du har förstått deras nuläge och behov framåt. Som beställare av IT-tjänster tar du in teknisk hjälp när det krävs men delar av tekniken ligger inom ditt eget ansvarområde. Ex. på det kan vara att skriva tekniska kravspecifikationer, bygga lösningar i Microsoft 365 och att stötta vid systemuppgraderingar.

I denna roll kan du växa och goda möjligheter ges för dig att själv forma rollen och ditt framtida ansvarsområde.

Ex på arbetsuppgifter:

  • Stötta i projekt och representera arkitektfunktionen
  • Optimera användningen av systemstöden och utveckla nya integrationslösningar
  • Agera teknisk kravställare och diskutera tekniska lösningar såväl internt som externt
  • Ta fram nya och förvalta nuvarande arkitektuella principer
  • Arbeta för gemensamma arbetssätt och en god dokumentation gällande IT-arkitekturen
  • Samverka med Regionens centrala IT-stöd avseende IT-arkitektur
  • Ge förslag på vilka strategiska, tekniska investeringar som bör göras för att utveckla arkitekturen
  • Kommunicera, koordinera och samarbeta med både koncernfunktioner såväl som operativa chefer och funktioner
  • Driva Locums arkitektråd
  • Representera Locum IT i regionens arkitektråd

Under avdelning Affärsstöd hittar du IT & digitaliseringsenhet som består av IT-specialister, strateger, projektledare, systemförvaltare och supportfunktioner. Här möter du en sammansvetsad och dynamisk arbetsgrupp med kompetenta och insatta kollegor. Du rapporterar till enhetens chef, IT-chefen och du kommer att sitta i Locums mycket trevliga lokaler på Södermalm i Stockholm.

Är det här du?

För att vara framgångsrik i denna roll söker vi dig med eftergymnasial utbildning inom data/system/IT. Du har en bakgrund som arkitekt inom infrastruktur. Genom att ha arbetat med olika lösningar på ett tekniskt, strategiskt och tvärfunktionellt sätt har du skaffat dig en bred kunskapsbank som du får användning av i rollen hos Locum.

Du har kravställt, lett och drivit parallella IT-arkitekturprojekt i teams bestående av specialister inom olika IT-expertområden och representanter från övriga verksamheten. Vi ser även att du har arbetat med anpassning av generiska ramverk för IT-arkitektur (med fördel TOGAF) och du har bekantat dig med agila arbetsmetoder såsom scrum och SAFe. Det är en förutsättning att du talar och skriver obehindrat på svenska.

I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är innovativ och drivande med ett intresse av att arbeta med långsiktig planering av system och helheter och samtidigt kunna arbeta verksamhetsnära/operativt. Du har förmågan att sätta olika intressenters behov i en större kontext och bidra till att skapa konsensus kring beslut och riktning. Du ser till att visioner blir verklighet och gillar att arbeta strukturerat, metodiskt och självständigt.

Om företaget

Vi förvaltar, bygger och utvecklar ca två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med samhällsnytta i fokus. Här finns kompetenta kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Medarbetarlöfte

På Locum får du jobba med det som är viktigt på riktigt och bidra till samhällsnyttan.

I utvecklingen av de mest komplexa fastigheter som finns, sjukvårdsfastigheter, arbetar du i nära samverkan med våra kunder.

Varje dag innebär en utmaning och utveckling av din kompetens och ditt arbetssätt. Locums kultur präglas av våra gemensamma ledord och värderingar. Vårt sätt att arbeta och kommunicera med varandra såväl som externa aktörer präglas av prestigelöshet, mod och nyfikenhet.

Om företaget

Vi förvaltar, bygger och utvecklar ca två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med samhällsnytta i fokus. Här finns kompetenta kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Medarbetarlöfte

På Locum får du jobba med det som är viktigt på riktigt och bidra till samhällsnyttan.

I utvecklingen av de mest komplexa fastigheter som finns, sjukvårdsfastigheter, arbetar du i nära samverkan med våra kunder.

Varje dag innebär en utmaning och utveckling av din kompetens och ditt arbetssätt. Locums kultur präglas av våra gemensamma ledord och värderingar. Vårt sätt att arbeta och kommunicera med varandra såväl som externa aktörer präglas av prestigelöshet, mod och nyfikenhet.

Lösningsarkitekt till Locum

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}