Helhetslösningar inom rekrytering & search

Kontakta oss

Rekryteringstjänster

Kunden i fokus
1
För oss är det en självklarhet att du som kund ska stå i fokus och att ditt företags behov sätts i främsta rummet. Vi tar på oss de uppdrag som vi har kunskap
och erfarenhet kring och som vi kan hjälpa dig att lösa. Vårt mål är att du ska kunna anställa den absolut bästa & mest lämpade kandidaten.
Kvalitet i alla led
2
Vi jobbar ständigt för att bli bättre och vet att vi alltid bedöms på vår senaste rekrytering. För att kunna utvecklas välkomnar vi feedback, smått som stort. Vårt kvalitetsarbete är omfattande! Centralt är bland annat de
kundutvärderingar som vi skickar ut i samband med avslutad rekrytering, vår detaljerade och gedigna rekryteringsprocess & metod för search samt våra löpande interna processmöten med kvalitet på förbättring och kvalitetskontroll.

Rekryteringsområden

1171 Referensuppdrag