Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Hållbarhetsansvarig till Humlegården

Brinner du för att bidra till en hållbar framtid inom fastighetsbranschen? För dig som vill fortsätta verka för fastigheter i framtiden kan detta vara din nästa möjlighet! Nu söker Humlegården Fastigheter en mångsidig hållbarhetsansvarig.

Humlegårdens hållbarhetsstrategi består av fyra fokusområden: samarbeten, fastigheter, stadsmiljöer och medarbetare. Vi har högt ställda ambitioner inom respektive område. Strategin tar avstamp i tre grundprinciper som ska genomsyra allt vårt hållbarhetsarbete oavsett fokusområde; skapa förutsättningar, begränsa påverkan och driva utvecklingen.

Vi har även förtydligat hur våra långsiktiga mål och hållbarhetsstrategins fokusområden är kopplade till de Globala målen. Nästa steg blir nu att implementera målen i den dagliga verksamheten, så vi kan målsätta och följa upp arbetet med att bidra till de Globala målen.

Läs mer här

Om tjänsten

Som Hållbarhetsansvarig blir du ytterst ansvariga för att initiera, driva och utveckla Humlegårdens hållbarhetsarbete. Du ser till att våra uppsatta hållbarhetsmål genomförs och vidareutvecklas enligt den hållbarhetsstrategi som är framtagen. För att nå vårt långsiktiga mål att om bli klimatneutrala har vi tagit fram en klimatfärdplan, där Science Based Targets, ett hållbarhetsprogram och cirkulär ekonomi utgör viktiga hörnstenar.

Du kommer att ha ett nära samarbeta med många av våra medarbetare för att säkra hållbarhet i både utveckling och förvaltning av fastighetsbeståndet. Det är genom din kompetens och i samarbeten, såväl internt och externt, som det skapas förutsättningar för våra medarbetare och vårt företag att utvecklas på ett hållbart sätt. I din roll ansvarar du även för att leda det interna hållbarhetsrådet samt övriga relevanta projekt- och arbetsgrupper inom ditt område.

Några av dina ansvarsområden:

  • Öka medvetenheten inom organisationen och att kopplingen mellan hållbarhet och långsiktig lönsamhet är tydlig och självklar för alla medarbetare.
  • Bidra med kunskap och vägledning kring balansen mellan ekonomi, hållbarhet, estetik och funktion för byggmaterial, tekniska lösningar och investeringar.
  • Driva och utveckla processer mot cirkulärekonomi och återbruk.
  • Driva och utveckla arbetet med miljöcertifieringar samt stötta projekten med kunskap kring livscykelanalyser och klimatdeklarationer.
  • Utveckla, medverka och agera talesperson i relevanta externa forum inom branschen samt ha nära samarbete med våra ägare (Länsförsäkringars 25 bolag).
  • Rapportering och omvärldsbevakning.

Som Hållbarhetsansvarig kommer du rapportera till CFO och utgå från Humlegårdens huvudkontor i centrala Stockholm.

Är det här du?

För att vara framgångsrik i denna roll söker vi dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt längre relevant förvärvad arbetslivserfarenhet. Du har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att arbeta strategisk, taktisk och operativt med hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet.

Vi söker dig som är generalist och som trivs att arbeta med hela spektret av hållbarhetsfrågor och förutsätter att du löpande utbildar dig inom hållbarhetsområdet. Du har ett brett och upparbetat nätverk i Sverige och trivs i rollen som ambassadör internt såväl som externt när du företräder bolaget.

Utöver detta uttrycker du dig väl i svenska och engelska i både skrift och tal.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en proaktiv kommunikatör med god lägesuppfattning. Du är prestigelös, inkluderande samt utvecklingsdriven i samklang med en omvärld i ständig förändring. Vidare är du en skicklig strateg som i hög grad vill arbeta operativt och du trivs i en roll med många kontaktytor. Slutligen söker vi dig som känner igen dig i våra värdeord: dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna.

Sökord: miljö, hållbarhetschef, sustainability manager, head of sustainability, sustainability expert, hållbarhetskonsult, konsult, hållbarhet

Om företaget

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 82 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 40,6 miljarder kronor (30 juni 2022). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter.

Läs mer på humlegarden.se

Om företaget

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 82 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 40,6 miljarder kronor (30 juni 2022). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter.

Läs mer på humlegarden.se

Hållbarhetsansvarig till Humlegården

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}