Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

HR-Partner till Skandia, Stockholm, vikariat

Skandia HR i Stockholm söker en HR Partner med gedigen erfarenhet från operativt HR-arbete, dokumenterad erfarenhet av arbetsrätt och en stark konsultativ profil som med stort engagemang och integritet kan stötta Skandias linjechefer inom främst Försäljnings-organisationen i deras personalansvar.

Du blir en del av HR organisationen som består av ca 20 medarbetare och du rapporterar till Chef HR Operations.

Om tjänsten

HR Partner rollens fokus ligger på processer och operativt HR vilket innebär bl.a.:

– rådgivning och coaching till linjechefer (kopplat till personalansvar och HR-processer)

– arbetsrättslig rådgivning och tolkning av lagar/avtal

– rådgivning kring verksamhetsroller och VY-koder

– visst processansvar kan tillkomma (t.ex rekrytering)

– operativt ansvarig för utrullning av processer inom verksamhetsområdet, t.ex. medarbetarundersökning, lönerevision, PM

– rekryteringsstöd vid tyngre medarbetarroller

– ansvar för facklig samverkan tillsammans med ansvarig chef

– genomföra fackliga förhandlingar

I rollen som HR Partner i Försäljning är du linjechefens stöd för operativa HR-frågor och arbetar nära en HR Business Partner som ingår i Försäljningsledningen och fokuserar sitt stöd mot ledningsgruppsmedlemmarnas behov kring kompetensförsörjning, förändringsstöd och organisationsfrågor. Du jobbar även tillsammans med vårt starka team med HR-administratörer, som ansvarar för mycket av arbetet i vårt HR-system (Workday) och med de administrativa delarna av våra processer. Via det nära samarbetet inom HR får du bra överblick av verksamhetens behov och hela HR-leveransen.

En central del i rollen som HR Partner är att säkra att våra basleveranser fungerar och upplevs som enkla och stödjande. Som medarbetare inom HR är du flexibel i din roll.

Är det här du?

Du har hög kapacitet att ge konsultativt stöd, framför allt till linjechefer, vilket både är utmanande och kräver hög integritet samtidigt som du kan balansera detta med ett serviceinriktat förhållningssätt.

Generellt i rollen krävs god förmåga att planera och på ett systematiskt sätt genomföra insatser med hög kvalitet enligt tidplan samt agera självständigt och proaktivt.

Du är en god kommunikatör och har förmåga att samarbeta såväl internt inom HR som inom bolaget i stort. Noggrannhet, när så krävs är mycket viktigt, kopplat till bl.a. processer, protokoll, hantering av arbetsrättsliga situationer.

Vi söker dig som har:

– akademisk examen inom HR/PA

– minst 3-5 års erfarenhet av arbete i en HR Partnerroll i en verksamhet av Skandias komplexitet, gärna från antingen Bank-/försäkring eller Försäljningsverksamhet

– förmåga, mod och integritet att arbeta konsultativt med generellt chefsstöd samt individärenden

– kunskap och erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning/avtalstolkning i verksamhet med kollektivavtal, kunskap om kollektivavtalen inom Försäkringsbranschen är meriterande

– dokumenterad erfarenhet att kunna genomföra operativa processer i verksamheter (t.ex. rekrytering, medarbetarundersökning, lönerevision)

– erfarenhet att självständigt driva möten och fackliga förhandlingar

Vi erbjuder dig

Möjligheten att ingå i ett engagerat och tryggt HR-team som har moderna arbetssätt och leveranser på plats. Vi jobbar hårt för att HR ska upplevas som väl integrerat i verksamheten och som en katalysator för förändringskraft, lärande och hälsa. Skandias och branschens förändringsresa innebär stora förändringar av såväl kompetens- och resursförsörjning vilket skapar omväxlande uppdrag för våra HR-roller. Vi har hög flexibilitet i våra roller och omprioriterar kvartalsvis, utan att släppa fokus på våra övergripande mål. På Skandia är både förändring och långsiktighet viktigt, därför väger erfarenhet och nytänkande lika tungt. Vi söker dig som vill framåt och som vill göra verklig skillnad. Det kräver förstås ett brinnande engagemang och en vilja att utveckla både dig själv, kollegorna och vår affär. I gengäld hjälper vi dig utvecklas, må bra och nå dina mål längs vägen.

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!

HR-Partner till Skandia, Stockholm, vikariat

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}