Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Chef Koncernekonomi, LRF

Är du trygg i din ledarroll? Vill du driva den fortsatta utvecklingsresan för vår enhet för koncernekonomi? Då kanske rollen som Chef Koncernekonomi är din nästa utmaning. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s fem helägda dotterbolag omsätter tillsammans cirka 670 Mkr. Rollen rapporterar till CFO och är placerad på vårt huvudkontor i Stadshagen.

Om rollen

Som Chef för Koncernekonomi har du personalansvar för tio medarbetare och är medlem av ledningsgruppen för Ekonomi & Affärsstöd. Enheten koncernekonomi ansvarar för redovisning och rapportering för samtliga dotterbolag och den konsoliderade gruppen. Vi söker dig som är trygg i din redovisningskompetens men också väldigt trygg i din ledarroll. Du leder dina medarbetare genom att uppmuntra och utmana dem till kontinuerlig utveckling. Du leder din enhet genom att fortsätta den påbörjade utvecklingsresan för att kontinuerligt förbättra processer, rutiner och systemstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Personalansvar för tio medarbetare
  • Huvudansvar för funktionen som sköter all redovisning för koncernen
  • Huvudansvar för intern och extern rapportering
  • Kontakt med revisorer och myndigheter
  • Ansvar för att LRF:s externt finansierade projekt bemannas med ekonomisk kompetens
  • Vid behov implementera nya regelverk, redovisningsprinciper eller systemstöd
  • Systemägare för bland annat Agresso
  • Föredragande i finans- och revisionsutskottet
  • Medlem i ledningsgrupp för Ekonomi & Affärsstöd där Koncernekonomi är en av fyra enheter.

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt flerårig erfarenhet av att leda en redovisningsfunktion. Tidigare erfarenhet av K3, koncernredovisning och Agresso ser vi som meriterande. I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är en engagerad ledare som brinner för kontinuerlig utveckling. För att lyckas i rollen behöver du uppskatta många kontaktytor samt ha en förmåga att bygga och underhålla goda relationer.

Sökord: redovisningschef ekonomichef koncernredovisningschef processutveckling redovisningsspecialist personalansvar K3 Agresso koncerncontroller

Om företaget

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. För mer information vänligen se www.lrf.se

Om företaget

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. För mer information vänligen se www.lrf.se

Chef Koncernekonomi, LRF

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}