Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Kravanalytiker till Byggvarubedömningen

Arbetar du med IT men skulle vilja kombinera det med miljö- och hållbarhetsfrågor? Just nu söker vi en kravanalytiker till Byggvarubedömningen som arbetar med miljöbedömningar av byggvaror utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Som kravanalytiker på Byggvarubedömningen kan du göra skillnad genom att förbättra och vidareutveckla centrala IT-system vilket hjälper bygg- och fastighetsbranschen att göra mer miljövänliga och hållbara val idag och imorgon!

Om tjänsten
Rollen som kravanalytiker innebär att planera och leda kravarbetet för Byggvarubedömningens webbtjänst som utgör navet i verksamheten. Webbtjänsten har idag ca 17 000 användare, som kan delas in i tre målgrupper: medlemmar som utgörs av fastighetsägare och byggherrar, leverantörer som utgörs av producenter och återförsäljare av byggmaterial samt interna medarbetare.

Arbetet är till största del självständigt och innebär att upprätthålla flertalet dialoger och kontakter, både internt och externt. Som kravanalytiker utgör man länken mellan användarna och utvecklarna där behov och önskemål inventeras, analyseras och omformuleras till konkreta utvecklingsaktiviteter vilket också innebär styrning av och kravställning mot systemleverantörer.

Vidare innebär rollen också kvalitetssäkring och testning av ny funktionalitet i samband med releaser, förstudier kring ny- eller förbättrad funktionalitet samt att säkerställa löpande dokumentation.

Är det här du?
För att bli framgångsrik i rollen har du några års erfarenhet som kravanalytiker eller testare. Troligen har du också en akademisk utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande. Vidare har du en vilja att både förstå och möta verksamhetens behov och dess koppling till tekniken. Troligen är du dessutom välbekant med agila arbetsmetoder och väletablerade projekt- och förvaltningsmodeller.

Som person är du analytisk, lösningsorienterad med en förmåga att driva förändringsprocesser. Du är flexibel, kan växla mellan olika perspektiv och har mod att utmana invanda sanningar med nya angreppssätt och idéer. Samtidigt är du lyhörd och är öppen för andras input med målet att skapa kvalitativa och förvaltningsbara lösningar. Utöver detta uttrycker du dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift.

Om företaget

Om Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som grundades 2006, och ägs idag av drygt 50 av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. Vi äger och utvecklar ett system för miljöbedömning av byggvaror, genom vilket vi granskar byggvaror utifrån tre aspekter; kemiskt innehåll, livscykelaspekter samt sociala aspekter i leverantörsleden. Utifrån granskning av hur byggvarorna uppfyller våra bedömningskriterier, klassar vi dem i tre nivåer; rekommenderas (grönt), accepteras (gult) och undviks (rött). Våra användare kan sedan i vår Webbtjänst söka efter och välja byggvaror som möjliggör en god och giftfri bebyggd miljö. Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart.

Gå in på www.byggvarubedomningen.se och läs mer om vilka vi är!

Om företaget

Om Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som grundades 2006, och ägs idag av drygt 50 av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. Vi äger och utvecklar ett system för miljöbedömning av byggvaror, genom vilket vi granskar byggvaror utifrån tre aspekter; kemiskt innehåll, livscykelaspekter samt sociala aspekter i leverantörsleden. Utifrån granskning av hur byggvarorna uppfyller våra bedömningskriterier, klassar vi dem i tre nivåer; rekommenderas (grönt), accepteras (gult) och undviks (rött). Våra användare kan sedan i vår Webbtjänst söka efter och välja byggvaror som möjliggör en god och giftfri bebyggd miljö. Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart.

Gå in på www.byggvarubedomningen.se och läs mer om vilka vi är!

Kravanalytiker till Byggvarubedömningen

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}