Tillsatt jobb
1 Referensuppdrag

Senior Projektledare till Preem Stockholm

Vill du vara med och bidra till Preems vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle i en roll som kombinerar förändringsarbete, verksamhetsutveckling och ledarskap med fokus på projektledning? Då kan du vara den vi söker!

Jobba för framtiden redan idag!

Som senior projektledare drivs du av att ta ägarskap för uppsatta projektmål och rollen som samordnare faller sig naturligt för dig. Att bedöma risker och att ha förmåga att presentera/rapportera/kommunicera hur arbetet framåtskrider till projektets styrgrupp är viktiga delar i denna roll. Såväl arbetsuppgifterna som kontaktytorna kommer att variera utifrån de olika projekt som du kommer att bli involverad i. Du behöver därför besitta förmågan att växla från detaljplanering av tid och aktiviteter till överblick av totalen. Du kommer att stötta linjen med dina expertkunskaper inom projektledning och ta en senior roll för att bistå av linjen utsedda projektledare i deras arbete.

Tjänsten tillhör sektion Projekt och Portföljkontoret (del av affärsområdet Hållbar Utveckling) och arbetar företagsövergripande med syfte att skapa bra förutsättningar för Preem att med framgång genomföra och realisera affärsstrategiska och verksamhetskritiska förändringsinitiativ. Du blir del av en grupp om åtta personer och du rapporterar till chefen för Projekt & Portföljkontoret.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Säkerställer leverans enligt tid, omfattning och budget
  • Leder, planerar, delegerar och följer upp arbetet i projektet
  • Rapporterar och informerar enligt kommunikationsplan
  • Lämnar över resultatet av projektet till linjen
  • Coachar och delar erfarenhet med mindre erfarna projektledare.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Dessutom kan vi erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, för självklart förväntar vi oss att du som medarbetare har viljan att växa och ständigt lära dig nytt.

Tjänsten är placerad på Preems kontor i Stockholm och är en tillsvidareanställning.

Har du den här bakgrunden?

Vi söker en senior projektledare med mångårig erfarenhet av att leda komplexa projekt i en föränderlig och krävande omgivning. Du har sannolikt en akademisk utbildning alternativt eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller likvärdigt. Du har även erfarenhet av att ha arbetat inom någon projektstyrningsmodell. Vi ser gärna att du har projektledarcertifiering samt erfarenhet från en ledarfunktion. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Är det här du?

Som person är du positiv, professionell och prestigelös och van vid att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är skicklig på att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar. Arbetet innebär att du behöver kunna hantera ett arbetsklimat med tydliga deadlines, hög leveranskvalitet och tidvis högt tempo. Vidare är du duktig på att kommunicera så väl muntligen som skriftligen på svenska och engelska då båda språken krävs i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du kan hantera konfidentiell information med diskretion samt att du har förmåga att följa instruktioner och procedurer. En framgångsfaktor är att vara strukturerad och flexibel och van vid att arbeta i en föränderlig miljö.

Om företaget

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina.

Läs mer om Preems vision, värderingar och karriär här!

Om företaget

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina.

Läs mer om Preems vision, värderingar och karriär här!

Senior Projektledare till Preem Stockholm

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}