Del av rekryteringsprocess

När du behöver hjälp med en delar eller del av en rekryteringsprocess

Kontakta oss

Vår rekryteringsprocess

Räcker inte tiden till eller behöver du experthjälp med en utvald del eller delar av din egen rekryteringsprocess? Här följer några exempel på del av rekryteringsprocess som som kan hjälpa till med.

Urval – En gallring av de inkomna ansökningarna sker där vi matchar kompetens, erfarenhet och personlighet mot den annons eller kravprofil som du som kund har presenterat. Oftast ger du som kund oss en inloggning i ert rekryteringssystem och vi genomför arbetet direkt där.

Svarshantering – Level sköter all kommunikation via mail och telefon med kandidaterna löpande under rekryteringsprocessen.

Telefonintervjuer – Vi genomför en kortare intervju per telefon för att säkerställa de kriterier du som kund önskar. Som grund för vårt arbete inleder vi uppdraget med att gå igenom rollen tillsammans med er som kund.

Djupintervju – Här genomförs en djupare granskning av kandidatens CV, erfarenhet och personlighet vid en intervju med en rekryteringskonsult. Även här inhämtar vi information från er inför uppstarten av uppdraget så att vi har all information kring tjänsten och de krav och önskemål som ställs på kandidaten. En muntlig eller skriftlig sammanfattning levereras till dig som kund.

Referenstagning – För att få en neutral bild av kandidaten kontaktas ett förutbestämt antal referenser. Detta sammanfattas muntligen eller skriftligen.

Level erbjuder även separata tester och enskild rådgivning till dig som kund. Vi kan skräddarsy en kostnadseffektiv lösning som passar just dig utifrån dina behov och önskemål.

Ta del av vår rekryteringsprocess

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}