Tester av personlighet eller färdigheter

Kontakta oss

Tester

Har du svårt att välja mellan två kandidater eller vill du förstå en kandidat mer på djupet? Genom att använda ett test kan du få hjälp att räta ut dina frågetecken eller få din bedömning av kandidaten bekräftad. Ett personlighetstest eller färdighetstest utgör också ett bra underlag inför en intervju med en kandidat samt vid coachning av medarbetare.

Vi erbjuder ett flertal olika tester från bland annat SHL. Målsättningen med testerna är att bedöma om en kandidat passar för en viss tjänst på ert företag. Våra erfarna rekryteringskonsulter är certifierade att genomföra testerna. Normalt kan vi genomföra tester på kandidater inklusive återkoppling till er som kund inom några dagar. Kandidaten genomför testet online vilket gör det enkelt att administrera och genomföra. Vi förespråkar ett personligt möte för återkoppling, men det kan också genomföras på telefon eller som ett videomöte.

OPQ är ett mycket beprövat och använt personlighetsformulär vid rekrytering. Genom ett självskattningsformulär kommer egenskaper fram hos en kandidat som kan vara av stor vikt för den aktuella tjänsten.

Scenarios mäter arbetsrelaterade ledarskapskvaliteter. Det tillhör en kategori av arbetspsykologiska tester som kallas arbetssimulering. Scenarios är ett utmärkt testverktyg vid rekrytering av chefer eller personer med stort ledaransvar.

Numeriskt- och verbalkritiskt färdighetstest är arbetspsykologiska färdighetstester som mäter en kandidats verbala och numeriska förmåga. Ett induktivt färdighetstest är ett arbetspsykologiskt färdighetstest som mäter en kandidats logiska tänkande.

Verify G+ testet är en del av SHL:s Verify-tester som testar kognitiv förmåga. Testet är utformat för att mäta tre typer av förmågor: Numerisk, Deduktiv och Induktiv. Testet består utav 30 frågor, med 10 frågor för var och en av de tre förmågorna. Testet mäter en individs egenskaper så som att analysera scenarier, arbeta med data, göra matematiska beräkningar, tolka grafer och tabeller och dra logiska slutsatser. G + -testet är adaptivt och passar på så sätt alla arbetsnivåer och roller.

MQ är ett frågeformulär om motivation som kan användas för att förstå vilka situationer som kan minska eller öka motivationen och som kan bidra till tillfredsställelse med arbetet. Den här typen av frågeformulär försöker bedöma hur förhållanden på arbetsplatsen kan påverka motivationen (d.v.s. om du skulle arbeta hårdare eller inte i en given situation).

Tester av personlighet eller färdigheter

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}