Likabehandling, mångfald & jämställdhet

Alla människors lika värde

Registrera CV

Etiska riktlinjer

Levels arbete inom området mångfald och etik innebär att individers rättigheter, skyldigheter och möjligheter skall vara oberoende av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung. Sexuella trakasserier får ej förekomma och ingen ska särbehandlas på grund av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller handikapp.

Levels entydiga och bestämda åsikt är att alla personer skall behandlas lika i samband med de rekryteringsprocesser och andra tjänster som Level utför gentemot kund. Likaså skall alla personer behandlas lika i samband med att de söker arbete på Levels kontor. Detta gäller såväl vid hantering av ansökningshandlingar som vid intervjutillfällen och tester. Syftet med detta är att den person som är mest lämpad för en roll skall erbjudas tjänsten.

Levels anställda är skyldiga att behandla alla kandidater utifrån deras kompetens – oberoende av deras bakgrund.

Level skall agera mångfaldsfrämjande genom tillämpning av anställningspolicys som uppskattar mångfald. Vi försäkrar att våra anställda, potentiella anställda, kandidater och kunder behandlas rättvist och i enlighet med deras kompetens och färdigheter.

Level är engagerade i arbetet att förhindra diskriminering, förföljelse eller trakasserier på grund av kön, etniskt ursprung, nationalitet, sexualitet, religion och trosuppfattning, ålder och funktionshinder.

Slutligen hanteras kandidater i vår CV-databas på ett diskret sätt och i linje med GDPR. Som kandidat kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett etiskt korrekt sätt. Du når vår personuppgiftspolicy här.

Etiska riktlinjer

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}