En nära & ärlig dialog är vägen till en lyckad rekrytering

Kontakta oss

Kommunikation & transparens

När du lägger ett rekryteringsuppdrag i våra händer kan du räkna med att bli uppdaterad kring vad som händer genom hela rekryteringsprocessen, från uppstart till signering av anställningsavtal. Att rekrytera nya medarbetare är en stor investering för alla bolag och för att säkerställa att varje enskild rekrytering blir framgångsrik, arbetar vi nära våra kunder genom hela processen. Vi vill att du som kund hela tiden ska veta vad som händer, oavsett om rekryteringen går framåt eller om vi stöter på utmaningar.

När vi pratar med kandidater om en specifik tjänst, får vi väldigt mycket information kring hur kandidaterna ser på såväl tjänsten som det aktuella företaget. Under den tiden som en rekrytering pågår, blir vi era ”öron mot marken”. Vi ser det som vår uppgift att förmedla hur kandidater ser på det aktuella varumärket och den aktuella rollen. Mot bakgrund av detta kan vi tillsammans med våra kunder genomföra små, men kanske avgörande förändringar av tjänsten för att kunna attrahera de mest lämpliga kandidaterna. Vi vet att en lyckad rekrytering ofta ligger i detaljerna. Även om löneläge, varumärke och tjänstens innehåll är väldigt viktigt för en lyckad rekrytering, så kan detaljerna ibland vara helt avgörande. Det kan handla om hur kandidaten upplever mötet med anställande chef eller flexibilitet kring arbetstider för att kunna få arbetsliv och privat liv att gå ihop.

Vårt mål är att du ska lyckas med din rekrytering, och av den anledningen är vi helt transparenta genom hela rekryteringsprocessen. För att vi ska lyckas på bästa sätt, vill vi att du som kund också är transparent gentemot oss och ser oss som din partner när det gäller rekrytering.

Tillsammans skapar vi framgång!

Kommunikation & transparens

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}