Kvalitet

Kontakta oss

Kvalitet i alla led

Level skall alltid sträva efter nöjda kunder.

För att säkerställa att varje rekrytering som vi tar oss an blir lyckad jobbar vi ständigt med frågor som rör kvalitet. Vi vet att vi bedöms efter vår senaste rekrytering och att varje rekryteringsuppdrag som vi utför är avgörande för om våra kunder blir nöjda.

Kvaliteten på våra tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Level Recruitment som leverantör. Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare skall utföra sitt arbete, internt och externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid. Genom ständig utveckling och förbättring samt genom att alltid anpassa våra tjänster efter våra kunders behov kan vi bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att förstå hur våra kunder upplever oss som leverantör av rekryteringstjänster, genomför vi en utvärdering efter varje genomförd rekrytering. För varje svar som vi får in skänker vi 50 kr till Barncancerfonden. För 2020 skänkte vi 7 500 kr.

Ett mail skickas till såväl HR som rekryterande chef i samband med att en rekrytering avslutas där dom inblandade parterna få bedöma oss på en skala 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst, på följande punkter:

  1. Information inför uppstart av rekryteringen
  2. Rekryteringskonsultens förmåga att förstå den aktuella rollen som skulle tillsättas
  3. Skriftligt material
  4. Träffsäkerhet på presenterade kandidater
  5. Kommunikation under processens gång

Under 2020 gav våra kunder oss ett medelbetyg på mellan 4,17-4,85 på ovanstående frågor. Det tycker vi är bra, men vi är inte nöjda!

Vidare får kunden bedöma hur nöjd man är totalt med den genomförda rekryteringen. På en skala 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst, ger våra kunder oss betyget 4,52 baserat på svar från 2020.

Givetvis kan våra kunder kommentera vad de anser om det genomförda rekryteringen. Det kan presenteras i ett ordmoln där de ord som används mest frekvent presenteras och ju oftare, desto större.

Vi vet att det är en stor investering för ett företag att anställa en ny medarbetare, för att resultatet ska bli så bra som möjligt krävs det att vi som leverantör är noggranna, lyhörda och effektiva i vårt arbete. Har du förslag på vad vi kan göra bättre? Kontakta oss gärna. Vi vill ha din feedback – ris som ros! Det är genom att ständigt vara på tå som vi utvecklas och på så sätt kan leverera en tjänst som våra kunder uppskattar.

Kvalitet

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}