Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
21 januari 2016, av Level Recruitment

Tolka ett CV – 3 vanliga misstag

Jobbannonsen är publicerad och snabbt börjar det trilla in CV efter CV. Många gånger kan mängden ansökningar uppgå till flera hundra och det är din skyldighet som rekryterare att göra en rättvis bedömning av dessa. Hur bör man tänka och vad är viktigt att lägga fokus på? Vi delar med oss av några tips!

Leta efter svaren du söker

För att gå igenom alla ansökningar på ett rättvist sätt måste du börja med att ha klart för dig vilka svar du söker. Hur ser kravprofilen för tjänsten ut, och finns dessa kompetenser med i CV:t? Genom att ha en tydlig bild vad du ska leta efter kan du snabbare utesluta kandidater som inte motsvarar kraven.

Ett CV bör inte innehålla frågetecken

Om det finns några är det din uppgift att räta ut dessa. Förkasta inte ett CV som upplevs klent bara för att ansökningarna är många, utan bekräfta eller dementera i så fall de frågetecken som finns. Är det en lucka på ett år mellan två arbetsplatser? Döm inte ut personen och ta för givet att denne varit arbetslös utan ta i så fall kontakt för att få en klar bild av vad som hänt.

Det är inte heller helt ovanligt att döma ut en kandidat som bytt arbetsplats ofta med korta mellanrum, men även här är det viktigt att få en tydlig bild av situationen. Personen i fråga kan ha bra förklaringar till varför vissa anställningar endast varat korta perioder. Det kan röra sig om omorganiseringar, att företaget gick i konkurs eller andra faktorer som kandidaten inte själv kunnat påverka.

Stavfel och slarvfel – spelar det någon roll?

Ett CV med stavfel kan också vara lätt att förkasta, men gör skillnad på stavfel och rena slarvfel. Det kan vara värt att ha i åtanke vilken typ av tjänst det gäller för att avgöra hur stor betydelse ett eller några stavfel har. Vad som däremot är värt att uppmärksamma är rena slarvfel, där det framgår tydligt att kandidaten inte har brytt sig om att korrekturläsa sin text.

I det personliga brevet ges du ytterligare möjlighet att utvärdera kandidaten. Du får en bra bild över hur personen i fråga formulerar sig och framställer sig själv utifrån kravprofilen. Det är ofta lätt att urskilja om en ansökan är skriven unikt för den aktuella tjänsten, vilket ger en bra bild över kandidatens engagemang.

3 vanliga misstag som du enkelt kan undvika

  • Ett vanligt misstag är att man lägger personliga värderingar i tolkningen av ett CV. Döm inte ut en kandidat utifrån fotot som har valts eller om du personligen inte gillar färg- och typsnittsval i designen. Fokusera i första hand kravprofilen och få en bild av hur kandidaten lever upp till den.
  • Många ansökningar tar både tid och energi att gå igenom, men låt det göra det. I högen av alla papper kan drömkandidaten finnas och det är lätt att missa för att man snabbt vill minska mängden CV.
  • När du själv har kontaktat en kandidat och får ett CV bör du ha i åtanke att det kanske inte funnits tid att anpassa det efter den aktuella tjänsten. Här bör man ha överseende till skillnad från när kandidaten själv sökt jobbet och istället bör ha lagt ner mycket engagemang för att väcka ditt intresse och lyfta fram rätt kvalifikationer.

Lycka till!

Tolka ett CV – 3 vanliga misstag

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}