Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
24 april 2015, av Level Recruitment

Så gör du önskelistan mer realistisk vid en rekrytering

Hur ska man egentligen tänka när det är dags att rekrytera. I det här inlägget hjälper vi dig att ställa upp rimliga krav och förväntningar inför rekryteringen av en ny medarbetare.

Vad är nödvändigt och vad är bara fördelar?

Har du någon gång hållit i en rekryteringsprocess där du känt att vad du än gör så hittar du inte riktigt rätt kandidat? Det är någonting som saknas. Den där rätta personligheten, det där drivet, den där speciella utbildningen eller de där 5 åren av erfarenhet. Den här typen av problematik stöter man ofta på som rekryterare och då gäller det att kunna se bortom hindren och fundera kring vad som egentligen är det riktiga problemet. Kan det vara så att du försöker hitta den perfekta kandidaten som inte finns på riktigt? Att kravprofilen är för hög?

I den här situationen bör du alltså ställa dig ett par frågor för att bättre förstå vart du egentligen fastnat någonstans. Och kanske framförallt varför. Vi har sammanfattat en lista med några punkter som kan vara till hjälp när du hamnar där nästa gång.

Skriv inte en för detaljrik superannons

Undvik att göra annonsen för detaljerad med orimligt höga kompetenskrav som kan skrämma bort potentiella kandidater. Du vill inte riskera att den som läser annonsen får känslan av att det är en supermänniska som eftersöks, eftersom det då finns stor risk att denne inte känner sig kompetent nog och avstår från att söka tjänsten. Är annonsen istället för luddig kan det resultera i att färre känner sig träffade och väljer att inte söka tjänsten av den anledningen. Att skriva en riktigt bra annons kan med andra ord vara en svajig balansgång. Tänk igenom innehållet i annonsen noggrant så att du inte riskerar att tappa din drömkandidat på grund av din egen orimliga målbild.

Vad är viktigast för att klara av jobbet?

Ställ dig själv frågan: ”Måste kandidaten verkligen besitta alla egenskaper och erfarenheter på min lista för att klara av jobbet?” Svaret kommer förmodligen att bli nej. Det är lätt att måla upp en perfekt målbild, men det är desto svårare att revidera den. Var ärlig mot dig själv och väg de olika punkterna på din önskelista mot varandra, vilken är viktigast? Vad är krav och vad är meriterande? Vilken är den första punkten du skulle ta bort om du blev tvungen? Finns det utrymme för att lära upp en kandidat som saknar en specifik kunskap? Är det viktigare hur personen kommer att passa in i arbetskulturen än dess erfarenhet, eller är det kanske tvärtom?

”Personen måste ha minst 5 års erfarenhet”

Kandidaten måste ha minst 5 års erfarenhet av arbetet… eller är det verkligen ett måste? Undvik att fokusera för mycket på antalet år av erfarenhet och försök istället att lägga vikten vid vilken typ av arbete personen varit delaktig i. Har personen kanske varit med om en organisationsförändring som kan ha bidragit till relevant erfarenhet eller har den kanske drivit ett specifikt projekt som är relevant i sammanhanget? Undvik att göra ditt sökande för snävt och arbeta med att inte lägga för stor vikt vid antal år av kompetens. Fundera också över vilka kandidater som du gillar. Är de lika dig eller någon befintlig medarbetare som presterar bra? Tänk dock på att olikhet ofta skapar dynamik som leder till kreativitet.

Utgå inte från personen som slutar – se möjligheter till förändring!

Kom ihåg att inte snegla för mycket på den som slutar på tjänsten, vilken kompetens den personen besatt, hur den var som person eller hur den utförde arbetet. Fokusera istället på de saker en ny typ av kandidat skulle kunna tillföra till gruppen som exempelvis ett nytt kompetensområde, ny energi till gruppen eller kanske en större kunskapshunger. Om du dessutom börjar leta efter en kopia av den person som slutade, kan du lätt hamna i situationen där du upplever att ingen kandidat är ”bra nog”. Alla människor är olika och besitter olika kvaliteter. Att hitta en kopia är många gånger utmanande.

Ta hjälp av gruppen

Om du känner att du fastnat och behöver hjälp med att få fler perspektiv på rekryteringen, fråga dina medarbetare! De personer som redan arbetar i den grupp där den nyanställde kommer att ingå har garanterat en bra bild över vad det är för typ av person/kompetens som behövs i teamet. Vad behöver de ha och vad är bara fördelar och bonus?

Vi hoppas att våra tips kan hjälpa dig nästa gång du kör fast i ditt letande!

Så gör du önskelistan mer realistisk vid en rekrytering

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}