På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekrytering med search

Kontakta oss

Rekrytering med search

Behöver du en hjälp med ett komplett rekryteringsuppdrag? Då är vår tjänst Rekrytering med search lämplig. Våra erfarna rekryteringskonsulter leder dig genom hela rekryteringsprojektet, från uppstart till mål. För oss är det viktigt att veta att båda parter är nöjda och av den anledningen är vi inte klara förrän vi har följt upp rekryteringen efter att din nya medarbetare är på plats och har arbetat en tid.

Level erbjuder en helhetslösning där såväl annonsering, nätverk, databaser och search ingår. För oss innebär begreppet search att en kartläggning av marknaden sker samt att kandidater som inte är aktivt sökande men som har den aktuella specialistkompetensen eller rätt ledaregenskaper kontaktas.

I förhållande till många andra aktörer på marknaden skiljer sig Level åt genom att erbjuda search som en naturlig del i rekryteringsprocessen. Detta leder till en högkvalitativ och träffsäker process vilket gynnar dig som uppdragsgivare i jakten på din nya medarbetare. Det är detta som utmärker Level som företag när det gäller att rekrytera specialister och chefer.

Test ingår i våra rekryteringar
Ofta är de personliga egenskaperna avgörande för om en rekrytering blir lyckad. Av den anledningen inkluderar vi alltid personlighetstest i form av OPQ i våra rekryteringar. Vid kravprofilsmötet tar vi reda på vilka egenskaper som du som kund värderar högt hos en kandidat. Detta följer sedan oss som en röd tråd i vårt arbete i allt från telefonintervjuer, de kompetensbaserade intervjuerna men främst vid den djupintervju som sker med kandidaten efter genomfört personlighetstest. Testet genomförs av en av våra erfarna och licensierade rekryteringskonsulter. Vid återkopplingen till dig som kund finns det mycket som du kan ta med dig kring kandidaten inför onboardingen av din nya medarbetare.

Rekryteringsprojektet
Rekryteringsprojektet kan delas upp i 4 delar, Levels:

 

Level 1 tom Level 3 avser själva rekryteringsprocessen, dvs. från uppstart till signering av anställningsavtalet. Dock är vi inte klara förrän Level 4 är genomförd och garantin har löpt ut. Först då är rekryteringsprojektet avslutat. Inom varje del finns noggrant uppsatta riktlinjer för hur arbetet ska utföras för att säkerställa kvaliteten i rekryteringsprocessen.

För oss är en god relation och kommunikation med dig som kund avgörande för att rekryteringsprojektet ska bli så lyckat som möjligt. Level ställer krav på att våra kunder ska bidra med så mycket information som möjligt för att rekryteringen ska bli lyckad.

Vi är noggranna med att väga in mjuka värden i rekryteringsprojektet. Med mjuka värden avses till exempel frågor som rör företagskultur, personlighet, gruppsammansättning etc.

Ska du rekrytera en chef som leder chef? Läs mer om Level Executives arbetsmetoder!

Rekrytering med search

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}