På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekrytering med search

Kontakta oss

Rekrytering med search

Level har under åren genomfört fler än tusen rekryteringar. Det bekräftar att vår rekryteringsprocess är framgångsrik. Genom att alltid inkludera annonsering, våra upparbetade nätverk, relevanta databaser och search som en naturlig del i vår rekryteringsprocess lyckas vi tillsätta de rekryteringar som vi åtar oss.

När du ska rekrytera specialister räcker det sällan att förlita sig på att rätt kandidat ska söka på annons. För att lyckas attrahera rätt kompetens inkluderar vi därför search, eller i dagligt tal ”headhunting”,  i alla våra rekryteringsprocesser. För oss innebär search att en kartläggning sker av den relevanta kompetensen, för den specifika tjänsten. Kandidater som inte är aktivt sökande, men som har rätt kompetens kontaktas.

I searcharbetet är den uppställda kravprofilen avgörande för att hitta kandidater som har rätt bakgrund, erfarenhet och utbildning. Med kravprofilen som grund söker vi metodiskt fram personer som kan vara intressanta för den aktuella tjänsten. Arbetet kan liknas vid en tratt där arbetet initialt är bredd men sakta smalnas av för att hitta lämpliga kandidater. Modellen är väl beprövad och vi vet av erfarenhet att vårt sätt att arbeta leder till lyckade rekryteringar.

Tjänsten annonseras dessutom i såväl breda som nischade annonskanaler för att nå de kandidater som aktivt söker jobb. Detta, i kombination med vårt upparbetade nätverk, vår egna databas och andra relevanta databaser leder till en mer kostnads- och tidseffektiv process. I det fall som search inte är lämpligt för den aktuella tjänsten, till exempel vid rekrytering för ett vikariat, genomför vi en ren urvalsrekrytering.

Vår rekryteringsprocess består av 6 steg:
  1. Kravprofil
  2. Search/urval
  3. Kvalitetssäkring
  4. Presentation
  5. Anställning
  6. Uppföljning & utvärdering

Inom varje steg finns noggranna processer för hur vi utför arbetet för att säkerställa kvaliteten i varje rekrytering. Level jobbar intensivt med att kvalitetssäkra processerna i detalj för att inte misstag skall begås under rekryterings gång.

För oss är en god relation och kommunikation med såväl kund som kandidater under processen avgörande för att rekryteringsuppdraget ska bli lyckat. Vi ställer därför krav på att våra kunder ska bidra med så mycket information som möjligt samt vara aktiva under rekryteringsprocessen.

Ska du rekrytera en chef med personalansvar? Läs mer om Level Executives arbetsmetoder!

Rekrytering med search

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}