Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
15 maj 2015, av Level Recruitment

Så blir ert företag en mer attraktiv arbetsplats – 9 tips

Att få ett företag att upplevas spännande och positivt är inte lika lätt som det låter. Det räcker inte med att kundtjänst sköter sitt arbete förstklassigt eller att ni har fantastiska förmåner som klår många andra. Det gäller att skapa helheten för att verkligen etablera en god företagskultur och underhålla ett gott rykte.

1. Sälj in företaget som det är

Vid arbetsintervjun: Var ärlig när du berättar om företaget och beskriv det precis så som det är. Försöker ni locka genom att glorifiera blir risken större att ni sedan har svårt att leva upp till den nyanställdes förväntningar.

2. Välstrukturerad introduktion

Underskatta aldrig uttrycket ”first impression lasts”, se till att er nyanställde får ett så gott intryck av den nya arbetsplatsen som möjligt! Planera en välstrukturerad introduktion så att er nya medarbetare känner sig välkommen och snabbt får ett hum om hur saker och ting går till på ert företag. Om ni har möjlighet, utse gärna en mentor som kan finnas till som stöd och bolla idéer under den första tiden.

3. Bygg ett positivt rykte

Hur vill ni att era medarbetare ska beskriva ert företag när de sitter på en lördagsmiddag med några vänner? Att få folk att trivas så pass bra att de vill sprida det till andra är en bra målsättning när det gäller utvecklingen av er företagskultur. Ert rykte påverkas av en mängd olika faktorer, hur ni behandlar era anställda, hur era lönenivåer ser ut, hur er flexibilitet är, hur kommunikationen fungerar, hur idéer bemöts, hur ni ser ut och beter er i sociala medier och hur ni marknadsför ert företag. Alla delar, stora som näst intill minimala räknas!

4. Erbjud kompetensutveckling & karriärmöjligheter

Det som generellt sett motiverar människor som mest är deras möjligheter att ta sig vidare i karriären. Både kompetensmässigt och personlighetsmässigt. Se över hur det ser ut hos er, vilka möjligheter har de anställda att jobba sig uppåt hos er? Får de stöd gällande deras egen personliga utveckling?

5.  Analysera er personalomsättning

Ta en ordentlig titt på hur er personalomsättning ser ut på företaget. Stannar folk länge eller byts personalstyrkan ut lite för ofta? När du gjort detta är det dags att gå till botten med varför de slutar. Har de blivit erbjudna en bättre tjänst eller är det något som inte riktigt stämmer i arbetsgruppen? Finns det inte tillräckligt med utvecklingsmöjligheter eller är det något i företagskulturen som haltar efter? Har personen blivit erbjuden en bättre tjänst har du nu möjlighet att förhandla: finns det kanske något som kan få personen att stanna på ert företag?

6. Vårda er företagskultur – och utveckla den!

En positiv och öppen företagskultur är en otroligt viktig faktor för att personalen ska trivas på ett företag. När ni vill börja resan mot en bättre företagskultur gäller det att alltid starta med att förankra idéerna med ledningen för att undvika att de stannar vid just bara det – idéer. När ni startar arbetet gäller det även här att ställa sig ett par viktiga frågor innan vi beslutar hur ni ska göra ert företag till en härligare plats att arbeta och vara på. Vad är det som är riktigt bra med just er företagskultur och vad är mindre bra? Vad har ni för förmåner som skiljer sig från andra arbetsgivare? Ett snabbt och bra sätt att få svar på den här typen av frågor är att skicka ut anonyma enkäter med några frågor om hur medarbetarna trivs på jobbet, vad som driver dem och vad som skulle kunna bli bättre. När ni fått det underlag ni behöver och förstått er positionering som arbetsplats är det dags att starta förändringsarbetet. Sätt mål – hur vill ert företag vara och kännas och vad kommer göra att ni når dit ni vill? Hur ska kommunikationen skötas och hur bör mottagandet av nya idéer se ut?

7. Våga vara en flexibel arbetsplats

Flexibla arbetsplatser blir mer och mer vanligt och ökar snabbt i popularitet hos dagens arbetssökande. Att kunna anpassa arbetet efter privatlivet, som att exempelvis hämta barnen på förskolan eller besöka banken (eller t.o.m. arbeta från sommarhuset), står högt upp på önskelistan och kan bli en avgörande faktor när kandidaten väljer mellan två intressanta tjänster. Forskning har visat att människans möjlighet att påverka sin egen arbetssituation faktiskt också påverkar hälsan genom att stressnivåerna sjunker då det välkända livspusslet blir betydligt lättare att lägga.
Så, skulle flexibla arbetstider vara något för ert företag? Ge det en chans – bli inspirerade och läs på om hur andra företag har hanterat övergången till exempelvis flexibla arbetstider. Det finns otroligt mycket information att hitta i ämnet och förhoppningsvis hittar ni ett sätt som skulle kunna passa er verksamhet – och som gör ert företag till en mer attraktiv arbetsplats på kuppen!

8. Se över er arbetsmiljö

Hur är egentligen arbetsmiljön på ert företag? Den här frågan är den första ni bör ställa er när ni vill gå till botten med hur vardagen upplevs av era medarbetare. Fungerar gruppdynamiken som den ska och behandlar kollegorna varandra med respekt? Känner sig någon utanför eller dåligt behandlad? En annan vanlig källa till missnöje, och som faktiskt i förlängningen kan leda till depression, är om den anställde upplever att det ställs alltför höga krav i kombination med för små möjligheter att påverka situationen. Ni behöver också se över de miljömässiga aspekterna, har era medarbetare rätt verktyg att arbeta med eller använder de sig av metoder/verktyg som egentligen saktar ned arbetet? Se till att hålla er uppdaterade så långt ni kan så att ni inte låter små saker påverka stora resultat.

9. Var lyhörda för feedback – Fråga era anställda

Som vi tog upp tidigare i inlägget, vill ni veta hur ni upplevs som arbetsplats och hur ni kan förbättra den, fråga dem som vet! Genom att ha kontinuerliga samtal med era medarbetare där ni ber om feedback på hur vardagen ser ut hos er kan ni på ett tidigt stadie fånga upp eventuella brister och hinna åtgärda dessa innan de satt alltför djupa hjulspår i verksamheten.

Så blir ert företag en mer attraktiv arbetsplats – 9 tips

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}