På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
17 maj 2016, av Level Recruitment

Lönen är inte allt

I vårt förra blogginlägg listade vi en rad olika anställningsförmåner som vi ser är vanligt förekommande för chefs- och specialisttjänster idag. Som arbetsgivare är det av högsta vikt att se över vad man faktiskt erbjuder för att attrahera medarbetare på fler plan än bara lönen.

Ny generation – nya krav

Det har blivit svårare att attrahera rätt kompetens i och med den nya generationen som tar plats på arbetsmarknaden, så det gäller att vara kreativ som företag. Både för att attrahera rätt kompetens men även för att befintliga medarbetare ska trivas och vilja stanna kvar.

Alldeles för många gör misstaget att stirra sig blinda på lönen och tror att det är nyckeln för att locka rätt människor. En hög lön är absolut viktigt för många, särskilt vid byte till ny tjänst, men är irrelevant i det långa loppet om medarbetaren inte trivs, mår bra och känner sig motiverad på jobbet.

Utöver lön och de vanligaste anställningsförmånerna finns det många andra faktorer som väger tungt för att en arbetsgivare ska uppfattas som attraktiv idag. Arbetsuppgifterna, utrymme för personlig utveckling, möjlighet att jobba hemma, närheten till sin chef, etik och moral samt företagskultur är bara några av de saker som allt fler värdesätter högt.

Fokusera mindre på kostnader

Så, hur ska man tänka för att möta kraven och attrahera kandidater på en allt tuffare marknad? Till att börja med – se inte bara kostnader! Det är lätt att sätta ner foten direkt när man börjar prata om förmåner av olika slag och bara se prislappen. Försök istället se vad det kan generera på längre sikt. Om man som arbetsgivare vågar erbjuda mycket vågar vi lova att det kommer ge ännu mer tillbaka, inte minst i form av lojala och engagerade medarbetare.

Börja kartlägga vad yrkesverksamma i er bransch förväntar sig av sin arbetsgivare idag. Genom att ligga steget före och överträffa förväntningarna ökar sannolikheten att rätt kompetens fattar tycke för er som arbetsgivare, och det blir lättare att attrahera rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Lönen är inte allt

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}