Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
22 november 2017, av Level Recruitment

Attrahera arbetskraft med Employer Value Proposition (EVP)

Vilka erbjudanden gör ditt företag unikt? Påbörja arbetet med Employer Value Proposition för att lyckas ta kontroll över arbetsgivarvarumärket och attrahera rätt kompetens. Här reder vi ut begreppet och hur du kommer igång.

Vad är Employer Value Proposition?

Employer Value Proposition, även förkortat EVP, är ett verktyg du kan använda för att stärka ditt Employer Brand. Se det som själva kärnan i ditt arbetsgivarvarumärke som definierar hur företaget skapar värde för de anställda. Ditt EVP ska bestå av en samling unika erbjudanden som talar om vad som gör just ditt företag till en attraktiv arbetsplats. Allt du som arbetsgivare kommunicerar, internt och externt, ska präglas av ditt EVP. På så vis kan du styra ditt Employer Brand i rätt riktning.

Vad är Employer Brand?

Det är något som varje arbetsgivare har, även om medvetenheten kring det kan variera. Ditt Employer Brand bygger på hur omvärlden ser på dig – en uppfattning som finns där oavsett om du försöker påverka den eller inte. EVP däremot, är något du själv implementerar och utvecklar kontinuerligt.

Du kan identifiera ditt EVP utifrån fem områden:

  • Förmåner – exempelvis friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, tjänstepension och flexibla arbetstider.
  • Jobb – inkluderar värden som work life balance och nyskapande arbetsuppgifter.
  • Organisation – vilken status företaget har på arbetsmarknaden. Det finns en anledning till varför Spotify, Google och Ikea är eftertraktade arbetsplatser.
  • Utveckling – kompetensutveckling och möjlighet att avancera inom organisationen.
  • Människor – mjuka värden som kultur, bra ledarskap och gemenskap bland kollegor.

Utveckla ett hållbart Employer Value Proposition

Först och främst behöver du utvärdera organisationens externa och interna identitet. Externt undersöker du målgrupperna du är intresserad av att rekrytera. Internt frågar du samtliga medarbetare vad de tycker om sin arbetsplats. Matchar inte den externa bilden den interna? Då behöver du fokusera på att balansera ut skillnaderna för att skapa trovärdighet, det får aldrig bli motsägelsefullt. 

Nästa steg handlar om att tänka ut hur du ska implementera ditt EVP i all extern och intern kommunikation. Vill du att din organisation ska uppfattas som kreativ och nytänkande? Hitta då exempel att berätta för omgivningen, som när ni tog fram en kreativ lösning på ett komplext problem. Arbeta med storytelling. Genom att vara illustrativ och personlig i din kommunikation blir det lättare för målgruppen att ta till sig budskapet. Och kom ihåg – det ökar trovärdigheten om det kommer från dina medarbetare istället för dig som chef.

Ditt EVP ska vara:

  • Unikt – det ska spegla vad som skiljer just er organisation från konkurrenterna, er USP.
  • Hållbart – det bör gå i kant med de långsiktiga målen ni satt upp för företaget och vara relevant i fem till tio år framåt. Även om du givetvis bör uppdatera i takt med förändringar.
  • Attraktivt och relevant externt – möta efterfrågan hos de kandidater du vill rekrytera.
  • Sant – dina nuvarande medarbetare ska känna att deras bild av företaget stämmer överens och att de kan identifiera sig.

Sist men inte minst är det viktigt att säkerställa att verktyget styr ditt Employer Brand i rätt riktning genom att följa upp och mäta resultatet av ditt EVP över tid. Ta varje tillfälle i akt, genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar och fråga kandidater om deras uppfattning under rekryteringsprocessen. Allt för att utveckla de bästa förutsättningarna för att attrahera och behålla den kompetens din organisation behöver för att nå uppsatta mål.

Attrahera arbetskraft med Employer Value Proposition (EVP)

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}