Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken
Employer Value Proposition

Attrahera arbetskraft med Employer Value Proposition (EVP)

2017-11-22

Har du koll på vilka erbjudanden som gör ditt företag unikt? Påbörja arbetet med Employer Value Proposition och ta kontroll över ditt arbetsgivarvarumärke.

Vad är Employer Value Proposition?

Employer Value Proposition (EVP) är ett verktyg du kan använda för att stärka ditt Employer Brand, eller arbetsgivarvarumärke som vi säger på svenska. Ditt EVP består av en samling unika erbjudanden som talar om vad som gör just ditt företag till en attraktiv arbetsplats. Allt du som arbetsgivare kommunicerar, internt och externt, ska präglas av ditt EVP. På så vis kan du få koll på ditt Employer Brand, och styra det i rätt riktning.

Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, även om medvetenheten kring det kan variera. Ditt Employer Brand bygger på hur omvärlden ser på dig – en uppfattning som finns där oavsett om du försöker påverka den eller inte. EVP däremot, är något du själv implementerar och jobbar aktivt med.

Du kan identifiera ditt EVP utifrån fem områden:

  • Förmåner – exempelvis friskvårdsbidrag, semesterdagar, pension och fria arbetstider
  • Jobb – inkluderar värden som balans i arbetslivet, innovativa arbetsuppgifter och möjligheter att resa i jobbet
  • Organisation – vilken status företaget har på arbetsmarknaden väger tungt, det finns en anledning till att Google, Facebook och Spotify är eftertraktade arbetsplatser
  • Utveckling – kompetensutveckling och möjligheter att avancera inom organisationen
  • Människor – mjuka värden som kultur, ledarskap och samhörighet är viktigt

Utveckla ett hållbart Employer Value Proposition

För att få koll på ditt EVP behöver du först utvärdera organisationens externa och interna identitet. Externt undersöker du målgrupperna du är intresserad av att rekrytera, internt frågar du dina nuvarande medarbetare vad de tycker om sin arbetsplats. Matchar inte den externa bilden den interna? Fokusera på att balansera ut skillnaderna. Ett övergripande tema skapar trovärdighet i organisationens identitet, det får aldrig bli spretigt eller motsägelsefullt.

Nästa steg är att fundera på hur du ska implementera ditt EVP i all extern och intern kommunikation. Vill du att din organisation ska uppfattas som kreativ och nytänkande? Skaffa fram autentiska exempel som bevisar att ni är just det. Hitta ett sätt att berätta för omgivningen om när någon eller några inom företaget tog fram en kreativ lösning på ett komplext problem. Var illustrativ och personlig i din kommunikation, det ska vara lätt att ta till sig.

Ditt EVP ska vara:

  • Attraktivt externt – mot de kandidater du vill rekrytera
  • Unikt – det ska skilja sig från konkurrenterna och omfatta värden som är svåra att kopiera
  • Hållbart – ditt EVP bör gå i kant med de långsiktiga målen du satt upp för företaget och vara relevant i fem till tio år framåt
  • Sant – så att dina nuvarande medarbetare känner att de kan identifiera sig

Avslutningsvis – för att säkerställa att verktyget styr ditt arbetsgivarvarumärket i rätt riktning är det viktigt att du följer upp och mäter resultaten av ditt EVP över tid. Allt för att utveckla de bästa förutsättningarna för att attrahera den kompetens din organisation behöver för att nå uppsatta mål.

Vill du läsa mer om rekrytering? Ta del av vår guide ”Så hanterar du klyschor under anställningsintervjun”.

Tillbaka till bloggen