24 februari 2018, av Level Recruitment

Behövs rekryteringskonsulter eller kan jag göra det själv?

Har du upplevt rekryteringsprocesser som svåra och tidskrävande? Känns det krångligt att finna rätt kandidat och kompetens? Då är du inte ensam – rekryteringar upplevs ofta som utmanande, oavsett om du har rollen som rekryterare eller kandidat. Så hur kan det bli enklare?

I den här guiden tar vi bl.a. upp: 

  • Så fungerar det att anlita en rekryteringskonsult
  • Det här kan en rekryteringskonsult hjälpa till med
  • Fördelar och nackdelar med att ta in extern hjälp

Att ta in en extern rekryterare kan i vissa fall kännas onödigt, men för andra roller vara helt nödvändigt. Guiden ger dig en fördjupad bild i när det är rätt att ta in en konsult – och när du gör arbetet bäst själv!

Trevlig läsning!