På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

En nära & ärlig dialog är vägen till en lyckad rekrytering

Kontakta oss

Kunden i fokus

När du som kund lägger en rekrytering hos oss är det du och ditt behov som är i fokus. Vi skräddarsyr en lösning som passar för att lösa den specifika rekryteringen som du står inför.

För att ge dig en bild av hur vi arbetar med detta:

  • Kundutvärdering, vi arbetar med en kundutvärdering efter varje genomföra uppdrag där du som kund får bedöma vårt arbete och hur vi har genomfört rekryteringsprocessen. Vad har fungerat bra och vad kan vi utveckla i vårt samarbete. Du hittar mer info kring resultatet av denna här.
  • Transparens, eftersom vi är din/ er förlängda arm och representerar dig och ert företag mot kandidater på den öppna marknaden så är en öppenhet och transparens vägen framåt för att löpande hålla dig och de kandidater som finns i processen uppdaterade kontinuerlig
  • Kommunikation & dialog, du behöver veta vad som sker i processen och hur den löper i förhållande till den uppsatta tidsplanen. Detta sker med en tät dialog och kontinuerliga uppdatering kring processen
  • Ärlighet, vad finns det för intresse på marknaden för tjänsten och vilka är inte intresserade? Om man inte är intresserad, varför? Den kunskapen använder vi en en dialog med dig som kund och den ligger till grund för vårt search arbete
  • Lösningsorienterat fokus för att komma framåt i processen och tillsätta tjänsten med rätt kandidat. Vi når den rätta kandidaten genom ett lösningsorienterat arbete och en transparent dialog under hela processen
  • Vi håller i taktpinnen, arbetet för att komma framåt i processen driver vi både gentemot kandidater och även med administration och stöd för dig internt. Vi ser till att du får din nästa medarbetare på plats och finns där under hela processen för dig och för dina behov.

Kunden i fokus

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}