Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
12 januari 2022, av Level Recruitment

Specialistrekryteraren svarar

Vad ska man tänka på när man rekryterar specialister inom marknad?


– Till att börja med, fokusera inte så mycket på kandidatens erfarenhet i form av antal år i branschen. Blicka istället inåt och navigera kandidatens prestationer under dess verksamma år i branschen. Be om arbetsprov och referensprojekt – utkristallisera vad för typ av roll kandidaten haft och vilka resultat som åstadkommits. Det är betydligt mer värdefullt och intressant än att enbart titta på antal år i branschen.


Jag vill även poängtera vikten av att arbeta gränsöverskridande. Lyft blicken och inventera i branscher som är framgångsrika inom andra segment. Ett tydligt exempel är digitaliseringen vars framfart har skapat ett behov av tekniskt kunniga personer. Det har även resulterat i att företag som vill rekrytera inom, exempelvis, digital marknadsföring måste revidera önskemål om nyexaminerade talanger med lång branscherfarenhet. Det är en olöslig ekvation. Jag vill därför ta tillfället i akt att uppmuntra företag som ska rekrytera inom marknad att fokusera på individens personlighet och utvecklingsmöjligheter. Våga tro på kandidaten – nyfikenhet, vilja och potential är guld värt, säger Sissel Pettersen rekryteringskonsult inom Sälj, Marknad & Logistik, Level Recruitment

Specialistrekryteraren svarar

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}