Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
Sarah Sturesson
10 januari 2022, av Level Recruitment

Specialistrekryteraren svarar

Vad ska man tänka på när man rekryterar specialister inom bygg och fastighet?


– Utgå från tanken att bygg- och fastighetsbranschen är en aning titelstyrd. I jämförelse med andra branscher så avslöjar kandidaternas nuvarande men även tidigare titlar en del om deras kompetens och erfarenhet. Det innebär att man som rekryterare måste förstå sig på de olika titlarnas innebörd beroende på bolagets karaktär samt om de är verksamma inom leverantörs- eller beställarsidan. Mitt bästa tips är att göra ett rejält djupdyk i branschen för att förstå företagen såväl som kandidaternas tankesätt och beteende.

Utmaningen att rekrytera inom byggbranschen ligger i att många kandidater är låsta till ett specifikt arbetsprojekt, i ett par års tid, under projektets gång. Dessutom tenderar en del kandidater att följa sina chefer och kollegor när de tar steget vidare i karriären, vilket kan uppfattas illojalt mot arbetsgivaren. Inom fastighetsbranschen är branschens upptrissade löneläge en utmaning i rekryteringsprocessen. Vissa bolag har hängt med i löneutvecklingen medan andra halkat efter, vilket gör jakten på en lämplig kandidat mer eller mindre komplicerad. Återigen, närvaro och förståelse är a och o, berättar Sarah Sturesson, rekryteringskonsult inom Bygg- & Fastighet, Level Recruitment.

Specialistrekryteraren svarar

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}