Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
6 mars 2024, av Level Recruitment

Så kommer HR förändras av “industri 4.0”

Den fjärde industriella revolutionen är på ingång. Tack vare bland annat “Internet of things” och AI kan framtidens arbetsplatser komma att se helt annorlunda ut och maskiner ta en allt större plats. Så vad innebär det för HR-funktionen och hur kommer den att förändras?

Den första industriella revolutionen inleddes i Storbritannien i mitten av 1700-talet och innebar att man, tack vare ångmaskinen, gick från jordbrukssamhället till ett industrisamhälle. Den andra industriella revolutionen kom när elektriciteten började användas allt mer i industrin. Den tredje kännetecknas av datorutvecklingen och digitaliseringen.

År 2011 myntades begreppet “industri 4.0” av den tyska regeringen, som med det ville sträva efter smarta arbetsplatser där allt i produktionen är uppkopplat med hjälp av “internet of things”. Nu närmar vi oss den fjärde industriella revolutionen med stormsteg och det innebär också stora utmaningar för HR-funktionen som på vissa sätt behöver ställa om.

Enligt en artikel som nyligen publicerades i The Economic Times handlar det framförallt om följande tre viktiga trender som HR måste haka på.

Fokus på kompetensutveckling
Automation och AI har redan börjat ersätta många manuella uppgifter och arbetskraft behöver istället läggas på sådant som blivit relevant i takt med utvecklingen. HR kommer framöver att behöva fokusera allt mer på att investera i bra program för kompetensutveckling och vidareutbildning, för att förbereda medarbetare för framtidens arbetsplats.

Fostra kulturen
Industri 4.0 möjliggör att allt fler kan arbeta på distans, vilket innebär många möjligheter för företag som kan rekrytera specialister oavsett var i världen de befinner sig. Här är HR-arbetet väldigt viktigt, eftersom kulturen spelar en stor roll. Samarbeten över gränser måste uppmuntras och förtroende byggas för att effektiviteten ska bestå.

Människa och maskin kombinerat
Ny teknik möjliggör bland annat nya sätt att analysera data på, vilket leder till bättre beslutsfattande. För att lyckas med det är det viktigt att både mänsklig och maskinär intelligens kombineras. HRs roll här är att definera nya roller och se till att datorer sköter det repetitiva arbetet som kräver precision, medan människor kan fokusera på uppgifter som kräver kreativitet, empati och bedömning.

Den fjärde industriella revolutionen kommer att förändra sättet vi arbetar på återigen – och just nu finns alla möjligheter för HR-funktionen att vara med och forma framtidens arbetsplatser.

Så kommer HR förändras av “industri 4.0”

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}