På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
25 mars 2015, av Level Recruitment

Så hanterar du korta anställningar

Då och då stöter man som rekryterare på CV:n med ovanligt många glapp och korta anställningar. Magkänslan säger: ”Oj då, vad hände här egentligen?” Givetvis kan många korta anställningar och glapp i CV:t innebära att kandidaten inte är rätt för rollen och att varningsklockorna skall börja ringa. Men det är lätt att dra för snabba slutsatser om att anställningar på sex månader har berott på att personen har fått sluta efter provanställningen. Att det ger ett dåligt intryck med korta anställningar kan vi nog vara överens om, men det behöver inte betyda att kandidaten inte är lämplig för tjänsten för det.

Den här typen av CV:n väcker tveklöst en del frågeställningar och larmklockorna börjar ringa i kör. Är personen svår att jobba med? Finns det ett problem med auktoriteter eller sköttes kanske inte jobbet som det skulle? Frågorna kan bli många och den snabba lösningen blir allt som oftast att man skjuter CV:t åt sidan och går vidare med andra ansökningar. Men är det verkligen rätt sätt att hantera det på? Svaret är givetvis nej! Som rekryteringskonsult skall du agera på fakta när du läser ett CV och inte på magkänslan. Har du inte alla fakta behöver du ta reda på dem.

Gå till botten med anledningen – legitim eller inte

När du som rekryterare sitter med ett bra men glappigt CV i handen startar din nästa utmaning. Nu är det upp till dig att försöka gå till botten med vad som egentligen ligger till grund för uppehållen eller de korta anställningarna. Här ska du lägga fördomar åt sidan (hur svårt det än kan vara) och ställa rätt typ av frågor så att du får insikt i hur det ligger till istället för att dra förhastade slutsatser. Ser CV:t bra ut i övrigt och du får en bra känsla av det personliga brevet/rekommendationer och liknande – Ge personen en chans. Ring upp kandidaten och ställ några frågor om uppehållen/de korta anställningarna så får denne en chans att berätta mer ingående om varför det ser ut som det gör. Svaret du får kommer antingen hjälpa eller stjälpa och du har nu kommit ett steg längre i din rekryteringsprocess – utan att automatiskt blivit styrd av gamla ingrodda fördomar.

Så tolkar du de korta anställningarna

Vad kan det då vara för anledningar som ligger bakom korta anställningar och luckor? Svaren kan variera stort och kan vara både mer eller mindre smickrande i sin karaktär. Här följer några av de vanligaste anledningarna vi som rekryteringskonsulter får höra:

– Jag tröttnade på arbetsuppgifterna: Helt legitim anledning i sig, men här bör man titta efter mönster, har det hänt upprepade gånger kan det tyda på att personen är rastlös.

– Jag gick inte ihop med cheferna: Alla människor passar inte ihop, så kan det absolut vara. Men får man det här svaret behöver man ställa lite fler frågor om varför de inte gjorde det och hur samarbetet dem emellan tedde sig så du kan bilda dig en egen uppfattning.

– Anställningen var ett vikariat: Vikariat är vanliga och det är inte alltid de kan mynna ut i en anställning. Försök dock att ställa några extra frågor så du får reda på om det inte fanns plats efter vikariatets slut eller om det snarare handlade om personens kompetens.

– Jag behövde mer utmaning:Vanligt svar som visserligen vittnar om en hög ambitionsnivå men var noga även här med att titta efter mönster, har personen exempelvis haft halvårsanställningar fler gånger i rad finns stor risk att personen tenderar att inte riktigt ge jobben en chans.

– Jag ville ha högre lön: Lönen är viktig, men det är också arbetsuppgifterna. Är personen intresserad av en tjock plånbok mer än att denne brinner för sitt jobb?

– Jag frilansade:Många frilansar, men det finns också en del som använder det som ett sätt att fylla ut luckorna i sitt CV. Här gäller det att ställa relevanta frågor om frilanstiden och använda sig av sin fingertoppskänsla.

En gedigen rekryteringsprocess minimerar risken för felrekrytering

Som vi tagit upp i inlägget måste alltså korta anställningar inte alltid betyda att personen är rastlös, inte klarar av auktoriteter eller är omöjlig att jobba med. Det finns en till viktig parameter som kan påverka längden på en kandidats anställning. Var rekryteringsprocessen noggrant och ordentlig utförd? Ju bättre och djupare en rekryteringsprocess är, desto mer hinner rekryteraren lära känna kandidaterna (och i sin tur eventuellt upptäcka att personen är fel för tjänsten). Det kan med andra ord vara så att kandidatens förra rekryterare också är medskyldig till luckorna i CV:t. Av den anledningen har vi som rekryteringskonsulter också ett stort ansvar gentemot kandidaterna när vi rekryterar nya medarbetare till olika företag. Det är en aspekt som tyvärr inte alltid blir belyst, men som inte nog kan betonas.

Tipset till dig som är kandidat är att tydligt förklara dina glapp i CV:et eller vad de korta anställningarna beror på!

Öppna upp!

Vi hoppas att du efter att ha läst det här inlägget känner dig inspirerad att jobba med ett mer öppet sinne och med färre fördomar på dina axlar inför din nästa rekrytering. Det tror vi att alla involverade tjänar på. Och så är det ett betydligt mer positivt och roligt sätt att jobba på också.

Så hanterar du korta anställningar

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}