Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
7 december 2015, av Level Recruitment

Så förebygger du missbruk i arbetslivet

De flesta av oss är väl medvetna om att alkohol och droger inte går hand i hand med arbete. Trots detta är missbruk av alkohol och narkotika ett stort problem i samhället och näringslivet. Ta del av våra tips och få vägledning i hur du som arbetsgivare kan möta problemet genom att arbeta fram en tydlig policy.

2% av verksamma i arbetslivet beräknas använda någon form av narkotika

I dag beräknas att cirka 10 % av den manliga respektive 5 % av den kvinnliga befolkningen har alkoholproblem och av dessa sägs 2 % vara verksamma i arbetslivet under påverkan av sitt missbruk. De negativa effekterna av missbruk påverkar inte bara personen i fråga utan även arbetsprestation, närvaro, olycksfallsrisk och trivseln på arbetsplatsen.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du inte rätt att säga upp någon på grund av alkoholproblem. Vad som däremot föreligger är ansvaret att hjälpa den drabbade personen med en fungerande tillvaro, exempelvis genom att erbjuda samtal med terapeut. Du kan dock minimera risken att hamna i en sådan sits genom att ta fram en policy med tydliga riktlinjer – för individens och företagets skull.

Ha en tydlig policy och handlingsplan

Arbeta fram en policy och specificera vad ni som företag kräver samt vilka riktlinjer som gäller. Vem har ansvar för att ta itu med alkoholproblem på arbetsplatsen – närmsta chef eller VD? Vilka rutiner ska gälla vid misstanke om missbruk? Hur ska nyanställda informeras kring vad som gäller? Policyn bör innefatta såväl förebyggande åtgärder som handlingsplan att arbeta efter vid eventuella fall.

Håll avslutningsvis personal i ledande befattning utbildade i frågor kring alkohol och droger för en tryggare arbetsplats. Föregå även med gott exempel och glöm inte att alltid erbjuda alkoholfria alternativ vid festligare tillställningar.

Lycka till med er policy – för en drogfri arbetsplats!

Så förebygger du missbruk i arbetslivet

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}