Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
22 november 2018, av Level Recruitment

Dags att rekrytera mellanchef? Checka av de här 3 punkterna först

Att hitta rätt mellanchef är inte alltid det lättaste! Ska personen i fråga vara en expert inom sitt område, en bra ledare eller en person som har förmågan att strategiskt driva företaget mot högre tillväxt? Innan du sätter igång med rekryteringen är det viktigt att du kartlägger behoven – och i det här blogginlägget hjälper vi dig med just detta! Här kommer 3 punkter att checka av innan du skriver platsannonsen.

1. Vilka egenskaper är högst prioriterade?

Innan ni påbörjar rekryteringen är det viktigt att ni sätter er ner och bestämmer vilka egenskaper den nya mellanchefen ska ha. Ska personen i fråga till exempel sitta med i ledningsgruppen? Då kan det vara avgörande för vilka egenskaper, erfarenheter och kunskaper ni letar efter. En mellanchef ska i regel ingå i flera olika forum i verksamheten och behöver därför inte alltid vara en specialist inom ett specifikt område. En av de mest betydelsefulla egenskaperna är kanske snarare ledarskap – men detta varierar såklart också beroende på verksamhet. Vad är viktigast för er? En mellanchef som är bra på att leda sina medarbetare, eller någon som förstår sig på branschen och er kärnverksamhet?

Inom vissa företag kan det vara superviktigt att samtliga chefer är specialister – och inom andra är det kanske mer fokus på tillväxt, vilket gör det viktigare med ett bra ledarskap som tar företaget framåt. Innan du rekryterar är det viktigt att du reder ut vad ditt företag behöver. Är det en person med förmågan att få med sig sina medarbetare framåt, eller någon med hög kompetens inom ett specifikt område?

Det brukar i regel bli så att ju fler personer mellanchefen ska ansvara för, desto viktigare blir det med strategiskt ledarskap. När du vet vad som är viktigast för ditt företag, vet du också vad du ska leta efter. Är tillväxt viktigt för er? Se då till att fråga framtida kandidater om vilka förändringsresor de gjort hos tidigare arbetsgivare och vad resultatet har blivit. Är spetskompetens viktigt? Låt då någon av era specialister sitta med på intervjun och ställa frågor utifrån den kompetens ni efterfrågar.

2. Ska ni rekrytera internt eller externt?

Nästa utmaning blir att bestämma om ni ska rekrytera internt eller externt. När det kommer till att rekrytera en mellanchef kan det vara fördelaktigt att plocka någon från den egna verksamheten. Någon som känner företaget, medarbetarna och vet vad ni har för mål. Men på samma gång är det viktigt att våga tänka utanför ramarna och ta in någon ny som kan komplettera den befintliga gruppen.

Nya synande ögon och ny energi kan ibland vara att föredra – särskilt om du känner att ni kört fast och inte når målen. Att rekrytera externt kan leda till att ni får nya infallsvinklar och affärsidéer som kanske inte hade kommit fram annars. För att veta vilken väg ni ska gå behöver ni kartlägga behovet – vilken kompetens och erfarenhet finns idag inom organisationen? Kanske är det så att den är tillräcklig, eller att ni rentav har outnyttjade resurser som ni kan använda er av. Eller så kommer ni fram till att ni behöver rekrytera någon utifrån, för att fylla det behov ni för tillfället saknar.

3. Hur kommer den nya mellanchefen passa in i gruppen?

När ni har kartlagt vilka egenskaper ni behöver och om ni ska rekrytera internt eller externt, är det dags att fundera över hur den nya mellanchefen kommer passa in i gruppen. Vilka personlighetsdrag finns i organisationen idag – och hur kommer de komplettera den nya personen som ska komma in? Det är viktigt att den nya mellanchefen fungerar bra ihop med andra chefer, ledningsgrupp och medarbetare.

För att säkerställa detta krävs det att du faktiskt frågar runt lite i verksamheten. Du kanske anser att personen du ska anställa behöver vara självständig och resultatorienterad, men vad tycker dina medarbetare? Prata med dem och ta reda på det! Vad har ni haft för utmaningar med tidigare mellanchefer? Vad har saknats och vad har fungerat bra? Låt dina medarbetare vara en del av rekryteringen och komma med egen input. I slutändan är det trots allt deras chef du ska rekrytera.

Dags att rekrytera mellanchef? Checka av de här 3 punkterna först

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}