Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
12 november 2017, av Level Recruitment

När kompetens går före magkänsla

Hur viktigt är det egentligen att väga in attribut som social kompetens hos framtida medarbetare? Dagens flexibla arbetsmarknad har öppnat upp för nya former av rekrytering, där man många gånger sätter kandidatens personliga egenskaper framför bevisad kunskap. Men betyder detta att den kompetensbaserade rekryteringen ska läggas helt åt sidan?

När behöver man rekrytera efter kompetens?

Vi har tidigare pratat om vikten av att våga se förbi en kandidats CV och gå på magkänsla. Tankesättet i sig är värdefullt men bör appliceras med varsamhet. Varje tjänst är unik och rekryteringen bör anpassas därefter, det finns inga generella riktlinjer för garanterad framgång i alla avseenden. För vissa roller kan det vara fördelaktigt om kandidaten har en sprudlande personlighet och i andra väger det tyngre med bevisad kunskap inom ett komplext område. Den kompetensbaserade rekryteringen är fortfarande värdefull, framförallt när det kommer till mer tekniska tjänster som kräver en hög teoretisk kunskapsnivå.

Anpassa rekryteringsprocessen efter tjänsten

Det är lätt att fastna i en mall där man föreställer sig hur den nya medarbetaren ska vara, man ser till exempel gärna att en kandidat är utåtriktad och driven. Men är det relevant för alla arbetsroller? För en administrativ assistent till exempel, bör inte huvudkriterierna där vara fokuserad, ordningsam och effektiv snarare än socialt utåtriktad? Alla roller kräver inte ett stort spektrum av sociala egenskaper eller viljan att avancera, relevant kompetens behöver ibland komma i första hand.

I slutändan handlar kompetensbaserad rekrytering om att anpassa rekryteringsprocessen efter de personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper som är av värde för tjänsten. Vad krävs för att bli framgångsrik i just den här rollen? Tänk också på att själva intervjuprocessen bör anpassas efter tjänsten, med olika frågor för olika roller. Om en kandidat är strategisk eller inte kan vara intressant att veta när man rekryterar en projektledare – men hur relevant är det för en tekniker som sitter med siffror hela dagarna?

I nästa rekrytering, testa att avvika från grundmallen. Speciellt om du ska rekrytera till en tjänst som kräver komplex kunskap – letar du kanske efter en systemutvecklare, aktuarie eller ingenjör? Ta hänsyn till magkänslan, men våga också satsa på kandidaterna som sticker ut ur mängden.

När kompetens går före magkänsla

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}