Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
10 maj 2017, av Level Recruitment

Att leda i motvind – så bör du som chef tänka

Det är vid oväntade händelser som ditt ledarskap ställs inför den största prövningen. Här bedöms du på hur du agerar gentemot dina medarbetare, men kanske främst på hur väl du lyckas leda genom och förbi händelsen.

I det här inlägget har vi valt att lyfta fram ett par scenarion som kan ske på en arbetsplats och hur du som chef bör tänka i situationerna.

Krisstrategi och actionplan

Innan vi tittar närmare på olika scenarion vill vi lyfta vikten av att ha en tydlig krisstrategi och plan för agerandet vid en kris. De anställda på företaget (såväl ledningsgrupp som medarbetare) ska vara väl införstådda i vad som förväntas av dem och vad deras roll är när en krissituation eller särskild händelse inträffar. Därefter bör punkternas numreras i en prioriteringsordning, utifrån de olika scenarion som kan uppstå.

Särskild händelse på kontoret

Det här kan till exempel vara ett ägarbyte, en arbetsplatsolycka eller en större omorganisation som påverkar gruppen och individerna. I dessa fall är kommunikationen viktig, liksom att hålla medarbetarna informerade om vad som sker. Spekulation leder många gånger till missnöje, vilket kan förvärra en situation och leda till större och mer långsiktig problematik. Se till att ha en tydlig kommunikationsstrategi!

Händelse som berör era affärer

Ibland sker saker som skadar era affärer eller relationer med en kund eller samarbetspartner. Det kan bero på den mänskliga faktorn eller bristande rutiner, men oavsett vad som orsakat händelsen är det viktigt att du aldrig lägger skulden på en enskild medarbetare. Ofta finns det flera sidor av ett mynt, vilket gör att den version du först tar del av kanske inte alls stämmer överens med hur den andra parten såg på situationen.

Agera aldrig baserat på en enskild persons uppgifter och vänta med att ta action tills du har hela bilden klar för dig. Tänk även på att du som är chef är ytterst ansvarig, så ta hellre på dig skulden själv och lär från situationen – hur undviker ni att det upprepas?

Händelse som berör en medarbetare

En personlig kris berör många gånger även kollegorna och ibland företaget i stort. Det kan exempelvis bero på plötslig sjukdom, sjukskrivning eller en händelse i privatlivet som påverkar förmågan till att utföra sitt arbete. Oavsett vad som skett är det givetvis av stor vikt att du som är chef lyssnar in individens behov och följer upp hur personen mår och vad hen behöver. Kanske kan ni via företaget erbjuda samtalsterapi, hjälp med fysisk rehabilitering eller avlastning i det dagliga arbetet? Fundera över om det finns något extra du kan göra, utöver ordinarie åtgärder – och visa att du bryr dig, även bortom ditt chefskap.

Vill du läsa mer om ledarskap? Genom vårt varumärke Level Executive genomför vi rekryteringar av chefer med personalansvar. Besök Level Execuitves blogg!

Att leda i motvind – så bör du som chef tänka

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}