På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
15 januari 2022, av Level Recruitment

Ett långsiktigt rekryteringsprojekt

I en värld som blivit allt mer digital vill Level Recruitment säkerställa att deras arbete håller hela vägen. De ser idag på varje rekryteringsuppdrag som ett projekt och fortsätter guida såväl kund som kandidat ett halvår efter att tjänsten blivit tillsatt. 

För att tillföra ett mervärde för kunder och kandidater granskar Level Recruitment kontinuerligt hur de kan förbättra sina rekryteringsprocesser som de nu valt att kalla för rekryteringsprojekt. Givet att många idag anställs på distans har de gjort vissa uppdateringar för att möta varje individ på bästa sätt. Christian Smith, försäljningschef på Level Recruitment berättar:

– Vi ser långsiktigt på varje rekryteringsprojekt och håller en tät dialog genom alla steg. Som kund ska du känna dig trygg med att vi lever upp till förväntningarna – därför nöjer vi oss inte när vi tillsatt tjänsten utan stöttar upp ytterligare ett halvår för att avgöra om vi hittat rätt matchning. 

Personlighetstest fyller en viktig funktion

I takt med digitaliseringens framfart har Level Recruitment valt att rikta ett ännu större fokus på onboarding för att skapa rätt förutsättningar och optimera starten oavsett om den sker på distans eller fysiskt på plats. I samtliga rekryteringsprojekt ingår numera ett OPQ-test eller Occupational Personality Questionnaire som det heter. Det välbeprövade personlighetstestet mäter trettiotvå egenskaper hos slutkandidaten och spelar en central roll genom hela rekryteringsprojektet. Susanna Hörler, senior rekryteringskonsult och testansvarig på Level Recruitment förklarar:

– De personliga egenskaperna behöver granskas noga för att leda till en lyckad rekrytering. OPQ är ett värdefullt verktyg som ger en uppfattning om kandidatens preferenser i arbetslivet. Redan från start när vi går igenom kravprofilen tillsammans med kunden kartlägger vi vilka egenskaper som är viktiga – och följer sedan upp dessa i OPQ-testet. Utfallet hjälper oss givetvis i arbetet mot att hitta rätt kandidat men fyller också en viktig funktion i att ringa in hur vi kan underlätta onboardingfasen för individen.

När det är dags för onboarding stöttar Level Recruitment kunden genom att dela med sig av såväl generella tips som specifika råd kring vad som är viktigt för att kandidaten ska få rätt förutsättningar för att komma in i teamet så snabbt som möjligt. 

– Vi är drivande i processen genom att tipsa, stötta och regelbundet följa upp så att kunden verkligen tar hand om kandidaten och möter behoven som finns. Allting ska fungera och leva upp till förväntan för båda parter, avslutar Christian.

Här kan du läsa mer om de olika stegen i våra rekryteringsprojekt.

Ett långsiktigt rekryteringsprojekt

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}