Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
Level Recruitment kontor
14 januari 2022, av Level Recruitment

Så ska den nya arbetsmiljön höja leveransen

Vårt sätt att arbeta på har förändrats och den fysiska miljön behöver anpassas därefter. Med ett uppdaterat kontorskoncept står Level Recruitment nu redo för att möta sina medarbetares, kunders och kandidaters behov på bästa sätt.

Med visionen att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom branschen och det självklara valet vid specialistrekrytering följer krav på att ligga i framkant. Ett inspirerande kontor som är särskilt anpassat för de specifika arbetsuppgifterna fyller en viktig funktion när det kommer till att skapa rätt förutsättningar.

– Våra anställda jobbar hemifrån i högre utsträckning nuförtiden och vi insåg att vi behövde anpassa oss efter vårt flexibla arbetssätt. Vi ville optimera kontorsytan och fokusera på sociala, avslappnade mötesplatser för våra kunder och kandidater, förklarar Christian Smith, försäljningschef på Level Recruitment. 

För att driva igenom förändringen tog Level Recruitment hjälp av Christina Claughton- Wallin, grundare av Limited Me som inriktar sig på just utveckling av kontorsmiljöer ur ett holistiskt perspektiv. 

– Det är extremt viktigt att få till ett personaliserat koncept som utgår från bolagets värderingar, visioner och behov i vardagen. Dessa delar tillsammans med lokalens förutsättningar bör ligga till grund för konceptutvecklingen, berättar Christina. 

Olika zoner för ökad produktivitet

Det finns en korrelation mellan fokuserade arbetsmiljöer och ökad produktivitet. Exempelvis har flera studier påvisat att många upplever ökad effektivitet vid hemarbete. Likväl har inspirerande omgivningar en tendens att leda till förhöjd kreativitet.

Projektet inleddes med en omfattande förstudie som utrönade vad samtliga anställda önskade för praktiska lösningar och vad de föredrog rent estetiskt. De parametrar som framförallt behövde lösas var att möjliggöra ett mer teambaserat arbete och minska störningsmoment med tanke på den höga frekvensen av telefonsamtal. 

– Våra ritningar resulterade i olika zoner för olika arbetsuppgifter. Tilltalande mötesplatser där du kan jobba ihop med andra, telefonhytter som går att stänga och en helt tyst avdelning med skrivbord och avgränsade skärmar där du vet att du kan jobba koncentrerat, förklarar Christina. 

Kan du beskriva hur kontoret upplevs idag?

– En anställd på Level Recruitment uttryckte att det kändes som att komma till ett hotell och jag kan bara hålla med. Kontoret har blivit väldigt harmoniskt och välkomnande med en behaglig färgpalett. Vi har fått in rundare möbler, träinslag, mattor och draperier som skapar inramning och ger en varm känsla. Akustiken är betydligt bättre, du överröstas inte längre av andra. Och inte minst kan du njuta av den vackra utsikten på ett helt annat sätt – jag har svårt att lämna när jag är på besök, säger Christina.

Avslutningsvis blickar vi framåt. Christina ser en tydlig trend i att fler företag förstår hur viktigt det är för medarbetare och besökare att det fysiska kontoret förmedlar värderingarna, något hon tror kommer att accelerera. De som kliver in genom dörren ska uppleva en genuin känsla som stämmer överens med bolaget. Hon poängterar också att det inte finns en modell som passar alla. Du behöver ta hänsyn till olika människors behov och låta det estetiska gå hand i hand med det funktionella för att möta den servicenivå som behövs såväl internt som externt.

Limited Me: limitedme.com

Fotograf: Jesper Florbrandt

Så ska den nya arbetsmiljön höja leveransen

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}