Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
12 augusti 2015, av Level Recruitment

Diskriminering i rekrytering – Vad säger lagen?

När du som arbetsgivare ska rekrytera ny personal finns det en hel del regler att förhålla sig till och det är viktigt att känna till vad som gäller för att rekryteringsprocessen ska gå till på ett rätt och riktigt sätt. I det här blogginlägget tar vi upp några regler och lagar och informerar om vad du som arbetsgivare behöver ha i åtanke rent juridiskt inför en anställningsprocess. (För en djupdykning i ämnet, ladda ned vårt whitepaper).

Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas på ett sämre sätt. Det finns flera typer av diskriminering. Med direkt diskriminering menas att en person särbehandlas negativt jämfört med en annan person i liknande situation, exempelvis på grund av kön, etniskt tillhörighet eller sexuell läggning.

Indirekt diskriminering betyder istället att arbetsgivaren sätter upp egna regler som framstår neutrala men som per automatik missgynnar en viss grupp personer. Ett exempel är om arbetsgivaren sätter upp kravet att personen som anställs ska ha en viss längd, vilket normalt sett kan missgynna kvinnor som ofta är kortare än män.

På en arbetsplats får en arbetsgivare inte diskriminera följande:

 • En arbetstagare
 • En person som gjort en förfrågan eller söker arbete
 • Någon som söker eller gör praktik
 • En person som är inhyrd/inlånad för att arbeta

Lagen om diskriminering påverkar alla delar i en rekryteringsprocess, allt ifrån hur annonsen är utformad till urvalsprocessen går till och referenskontakter. 

Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande på grund av följande:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskriminering i rekrytering – Vad säger lagen?

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}