På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
22 juli 2015, av Level Recruitment

4 arbetsrelaterade tester – så ska de användas

Tester har blivit en allt vanligare del av rekryteringsprocesser oavsett bransch eller yrke. Syftet med testerna är att de ska fungera som komplement till övriga delar i processen för att räta ut frågetecken eller ge djupare förståelse kring önskvärda styrkor och tänkbara svagheter hos en kandidat. Vissa väljer att tillämpa dem tidigt i processen för att skilja ut de mest intressanta kandidaterna, medan andra använder tester på slutkandidaterna för att utvärdera vem som passar bäst för tjänsten.

Här redogör vi kort för fyra vanliga arbetsrelaterade tester: personlighetstester, färdighetstester, ledarskapstester och arbetsprov.

Personlighetstest

Att använda sig av personlighetstester, eller personlighetsformulär, är ett bra sätt för att utvärdera om en person med en viss typ av egenskaper passar in på den tilltänkta tjänsten.

Ett exempel på ett sådant test som vi på Level Recruitment använder heter OPQ, från SHL*. OPQ är ett väl beprövat personlighetsformulär vid rekrytering och står för Occupational Personality Questionnaire. Testet visar hur en kandidat ser på sig själv inom de områden som är viktiga för befattningen. Det finns inga rätt eller fel, utan ger en bild av kandidatens olika egenskaper.

32 egenskaper mäts i en skala från 1-10. Du väljer sedan att fokusera på de personliga egenskaper som är mest relevanta för tjänsten. Exempelvis om kandidaten anses vara regelstyrd, anpassningsbar, beslutsam eller analytisk.

Med ett OPQ kan företag och organisationer få hjälp med att till exempel göra arbetsintervjuer mer utslagsgivande, sålla fram kandidater som matchar kraven för en viss roll eller för att sätta samman arbetsteam.

Färdighetstest

Ett färdighetstest mäter kandidatens olika färdigheter och förmågor. Det kan handla om att bedöma en kandidats förmåga till logiskt tänkande eller förmåga att utifrån ett test kunna läsa ut information ur ett större sammanhang.

Till skillnad från ett personlighetsformulär finns det rätt och fel här. Dessa tester ställer kandidaterna mot en normgrupp och den återkoppling som sedan sker baseras på hur många rätt kandidaten hade i förhållande till vald normgrupp.

Ledarskapstest

När en chefsposition ska tillsättas är det vanligt att använda sig av speciella ledarskapstester. En variant är Scenarios, vilket också är ett test från SHL som vi på Level Recruitment erbjuder. Det tillhör en kategori av arbetspsykologiska tester som kallas arbetssimulering. Kandidaterna får olika scenarier presenterade för sig, exempelvis hur de skulle gå tillväga om en anställd visar sig ha alkoholproblem, där de sedan får välja mellan en rad alternativ. Det finns ageranden som anses korrekta och ageranden som anses mindre korrekta. Detta test är ett bra verktyg för att bedöma en kandidats lämplighet när det kommer till tjänster som innebär stort ledaransvar.

Arbetsprov

Arbetsprov används ofta när mer tekniska tjänster ska tillsättas eller om det krävs en specifik kunskap för att klara av arbetsuppgifterna. Här får man verkligen en möjlighet att bedöma en kandidats kunskap inom ett visst område. Några exempel på yrken där arbetsprover är vanliga och möjliga typer av arbetsprover ser du nedan:

  • Säljare – muntlig presentation inom visst ämne
  • Översättare – skriftligt eller muntligt test från ett språk till ett annat
  • Grafisk/Webb-designer – layout/portfolio
  • Marknadsföring – strategi/marknadsplan
  • Redovisningsekonomi – koncernredovisning
  • Programmerare inom IT – enklare programmeringsuppgift

En fördel med arbetsprov är att du som genomför provet inte behöver vara certifierad. Är du exempelvis försäljningschef så kan du själv bedöma kandidatens muntliga framställan inom ett visst ämne. Är du programmerare kan du själv bedöma hur väl genomfört arbetsprovet inom programmering är.

Sammanfattning

Tester är ett bra komplement vid en rekrytering men observera att det är just ett komplement. Alla andra delar i rekryteringsprocessen är viktiga för att få en helhetsbild av en kandidat. Det finns många typer av tester från olika leverantörer och oftast krävs certifiering för att få genomföra testet samt för att kunna analysera och ge en återkoppling av resultatet.

* SHL: www.shl.com

4 arbetsrelaterade tester – så ska de användas

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}