På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
21 december 2015, av Level Recruitment

Tips för lyckad headhunting

Vid rekrytering av chefs- och specialisttjänster är headhunting en vanligt förekommande metod. Den traditionella rekryteringsprocessen skakas om genom att man börjar i en annan ände och själv kontaktar intressanta kandidater som inte nödvändigtvis söker nytt jobb. En omvänd metod kräver också ett omvänt sätt att tänka – vi ger dig de bästa tipsen för att lyckas!

Införsäljning är A och O

I en traditionell rekryteringsprocess annonserar arbetsgivaren ut sin lediga tjänst och intresserade arbetssökande söker tjänsten. Smidigt! Din uppgift som rekryterare blir således att sålla bland kandidater och ställa utmanande frågor för att se vem som är bäst lämpad för tjänsten. Vid headhunting å andra sidan blir det istället din uppgift att sälja in den aktuella tjänsten på bästa möjliga sätt, men givetvis korrekt och nyanserat. Ofta kontaktar du personer som inte ens söker nytt jobb, vilket innebär en betydligt högre tröskel.

Det är dock fortfarande av stor vikt att du som rekryterare skaffar en ordentlig bild av vem kandidaten är. Ett namn som har dykt upp innebär inte per automatik att personen är lämplig. En kvalitativ bedömning av kandidaten är således fortfarande nödvändig även om själva processen skiljer sig från en traditionell rekrytering.

Headhunting kontra vanlig intervju

Har du lyckats få din intressanta och lämpliga kandidat på kroken? Grattis! En viktig del är avklarad men det går inte att pusta ut riktigt än. Nu kommer istället nästa steg – intervjun. De traditionella intervjufrågorna som gärna förekommer i en vanlig intervju lämpar sig ofta inte vid headhunting. Det krävs att du har i åtanke att det är du som har kontaktat personen – inte vice versa. Att försöka grilla sin kandidat är med andra ord inte rätt sätt för att komma vidare med kandidaten. Istället är det din uppgift som rekryterare att framställa den aktuella arbetsgivaren som attraktiv och lyfta fram de utmaningar som kandidaten lockas av.

“Varför har du sökt det här jobbet?”

Att fråga varför kandidaten sökt jobbet blir helt taget ur sitt sammanhang – så vilken typ av frågor lämpar sig egentligen bäst? Mycket beror så klart på tjänsten i fråga. Om det är en chefstjänst bör du fokusera på att få klarhet i kandidatens ledarkvaliteter och tidigare resultat. Vid specialisttjänster blir fokus förslagsvis att ta reda på mer om kunskapsnivån. Viktigast av allt kommer dock vara frågorna som kandidaten ställer till dig – och svaren du ger.

En lyckad headhunting är glädjande för alla inblandade parter. Ha därför alltid i åtanke att du måste tänka annorlunda när du kontaktar intressanta kandidater för att lyckas. Även den mest ointresserade kan bli intresserad med rätt tillvägagångssätt.

Lycka till!

Tips för lyckad headhunting

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}