På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
12 september 2022, av Level Recruitment

Kompetensbaserad rekrytering – hitta den mest kompetenta personen för jobbet

Att hitta rätt person att anställa person kan kännas svårt, och hur viktigt man än tycker det är med fördomsfri rekrytering är det svårt att inte låta magkänslan spela in. Genom att istället implementera en process för kompetensbaserad rekrytering, där alla frågor utgår från kandidatens kompetens och erfarenhet, blir det tydligare vilken kandidat som är bäst lämpad för rollen – därmed ökar sannolikheten för en riktigt lyckad rekrytering.

Här går vi igenom kompetensbaserad rekrytering, vad det innebär och några tips på vägen! 

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering är egentligen ett ganska enkelt koncept, som går ut på att personen du rekryterar ska vara den som är mest kvalificerad för rollen oavsett faktorer som utbildning, bakgrund, ålder och kön. Processen är därför strukturerad på ett sätt som hjälper dig att göra en objektiv bedömning och att behandla alla kandidater lika. Här ska intuitionen läggas åt sidan för att lämna plats åt en grundlig analys av era behov. 

Innan själva rekryteringsprocessen påbörjas är det viktigt att få en ordentlig koll på vilka kompetenser ni redan besitter på företaget, och var det finns luckor. En kompetensmatris kan vara ett bra verktyg, där ni kartlägger alla anställda och deras olika kompetenser för att få en tydlig överblick om var den nyrekryterade bör passa in för att komplettera det stora pusslet. 

När ni fått klart för er vilken kompetens ni verkligen söker är det dags att skriva en tydlig kravlista, som även ska återfinnas i arbetsbeskrivningen. Frågorna på intervjun ska utgå från denna lista och på ett tydligt sätt fastställa om kandidaten uppfyller era kompetensbehov och om personen använder sin kompetens på det sätt som fungerar hos er. På så vis får ni ett tydligt och objektivt besked om vilken kandidat som på riktigt passar bäst i rollen ni söker. 

Fördelar med att fokusera på kompetenserna

Det finns mycket att vinna på att fokusera på kandidaters kompetens istället för deras bakgrund. 

Fördomsfri rekrytering 

En av de största vinsterna är att den kompetensbaserade rekryteringen blir en helt fördomsfri process som på ett rättvist sätt ser till att rätt person är på rätt plats, utan att någon omedvetet diskrimineras eller väljs bort på fel grunder.

Främjar mångfalden

Eftersom rekryteringen blir fördomsfri främjar det också mångfalden på arbetsplatsen. Det i sig för med sig många fördelar och fler perspektiv i mötesrummen. 

Rätt förväntningar

När rätt frågor ställs får kandidaten en bättre bild av vad som kommer att krävas i rollen och med det kommer rätt förväntningar. Det är en viktig del i att behålla nyrekryterade medarbetare – en av de vanligaste orsakerna till att en nyanställd säger upp sig den första tiden är att förväntningarna inte stämde överens med verkligheten. 

Färre felrekryteringar

När magkänslan får vara med och tycka till är det lätt hänt att en kandidat rekryteraren fick bättre känslomässig kontakt med prioriteras före den som egentligen matchade kravprofilen bäst. Genom att göra rekryteringsprocessen helt kompetensbaserad ser ni till att det alltid är den som är absolut bäst lämpad för den specifika rollen som anställs, och minskar risken för dyra felrekryteringar. 

Kompetensbaserad rekrytering – frågor att ställa

För att få fram kandidatens kompetens på ett rättvist sätt kan man använda sig av en intervjuteknik som kallas SBR – situation, beteende, resultat. Svaren på frågorna ska visa hur kandidaten vanligtvis hanterar en given situation, så att ni kan bedöma vilken typ av kompetens det visar på. Tänk på att det är viktigt att ställa samma frågor till alla kandidater, för en rättvis bedömning. 

Här är några exempel på hur man kan ställa frågor enligt SBR-tekniken: 

  • Nämn en situation då du varit stressad. Hur gjorde du för att prioritera ditt arbete? 
  • Har du någon gång haft en konflikt med en kollega? Hur gjorde du för att hantera situationen? 
  • Brukar du ta dig an ledarrollen? I vilka situationer har det hänt? Vad har det lett till? 
  • Hur hanterar du situationer då du har flera viktiga saker att göra på samma gång? 
  • I vilka situationer har du haft nytta av denna specifika kompetens? 

 

Vill ni också säkerställa att kommande kollegor anställs baserat på deras kompetens, för att få en så bra rekrytering som möjligt? Välkommen att kontakta oss! 

Kompetensbaserad rekrytering – hitta den mest kompetenta personen för jobbet

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}