På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
Karin Zingmark
3 mars 2020, av Level Recruitment

Karin Zingmark: “Digitalisering är bara ett annat ord för ständig förändring”

Karin Zingmark har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation. I en intervju med oss berättar hon om hur digitaliseringen påverkar chefslandskapet.

Den digitala transformationen påverkar hela näringslivet. Från toppen och ned. Detta ställer krav, framförallt i förstnämnda led. En allt snabbare förändringstakt påverkar ledarens uppgifter och eftertraktade egenskaper. Karin Zingmark har länge arbetat med ledarskapsutveckling och digitalisering. Hon är dessutom aktuell med en ny bok om just detta. Vi fick möjlighet att höra hennes tankar om ämnet.

Hur bör vi anpassa ledarskapet till digitaliseringen?

- Digitalisering är egentligen bara ett annat ord för ständig förändring. Teknik utvecklas exponentiellt och detta innebär förändring på flera olika sätt. Ledarskapet i en tid av ständig förändring handlar om att möjliggöra den förändringen – att få människor med på tåget.

Hur har ledarskap påverkats av digitaliseringen?

- Förr i tiden hade vi en annan förmåga att förutspå framtiden. Ledarens roll gick då till stor del ut på att prognostisera resultat, tillsätta resurser och säkerställa effektiviteten. Då funkade en auktoritär ledare som pekade med hela handen och ledde gruppen mot ett tydligt mål. Nu ökar kraven på anpassning och flexibilitet. Ledaren ska skapa trygga team som kan ta sig an förändring organiskt.

Digitaliseringen har lett till att världen både blivit mindre och på samma gång gigantiskt mycket större. Idag har vi direkt tillgång till en informationsbas som inte går att jämföra med tiden innan den digitala transformationen. Hela världen finns några knapptryck bort. Detta gör att våra egna perspektiv måste följa med i utvecklingen - vilket ökar kraven på ledaren. 

- Min tes är att ledaren måste förstå att man själv behöver kommunicera i annan utsträckning. Att aktivt använda de plattformarna vi har att tillgå idag, lyssna in omvärlden, driva ständig förändring och göra medarbetare - men även kunder - medansvariga i förändringsprocessen. Där ser vi ökade krav på att ha örat mot rälsen för att i förlängningen kunna skapa engagemang internt och externt.

Idag värdesätter vi alltmer att kunna styra vår tid och plats för var vi vill arbeta. Hur påverkar det ledarskapet?

- Det är en stor utmaning! Jag var själv en sådan ledare när jag började jobba på Microsoft. Innan dess hade jag varit fast i ett kontorslandskap men nu skulle jag plötsligt anpassa ledarskapet till ett aktivitetsbaserat kontor. Det var en nyttig läroprocess att gå igenom. Idag kan vi inte tvinga människor att vara inlåsta tillsammans på ett och samma ställe under samma timmar på dygnet. Alla är vi olika, vilket även gäller hur, var och när vi presterar som bäst. Ledarens ansvar blir att samla sitt team runt ett gemensamt uppdrag som skapar engagemang i form av en vilja att bidra. Man behöver också leda på ett resultatorienterat vis, med tydlighet kring mål och uppföljning, så att vi slutar värdera facetime för att istället värdera det resultat som skapas.

Det är lätt att svepas iväg i tanken om att allt kan skötas digitalt - vilket kan vara en fara. Fastän den digitala transformationen underlättar smidiga lösningar finns risken att vi tappar centrala aspekter för vårt välmående. Karin utvecklar.

- Det händer något värdefullt när vi ses, och jag tror att vi behöver avsätta tid för att umgås och lära känna varandra när vi ska driva förändring tillsammans. Rädslor och osäkerhet kan lätt uppstå i förändring, likaså missförstånd och otydlighet, och dessa kan minska om vi känner varandra och tror gott om varandra. Själva smörjmedlet i alla förändringsprojekt är ju de relationer vi har till varandra. Ledarens uppdrag blir att skapa förutsättningarna för att folk ska vilja ses, därefter kan relationerna fördjupas digitalt.

Du har nyligen släppt din andra bok, vad handlar den om?

- Den heter “Maxa modet” och handlar om just detta! Jag skriver om ledarskapets betydelse för att kunna bygga modiga organisationer som trivs i ständig förändring. Recepten för att skapa modiga team stavas tillit och grym kommunikation, och boken ger konkreta tips för hur man som ledare på detta vis kan göra förändring mindre smärtsam.

Vill du läsa mer om Karin och hennes bok kan ni hitta mer information här.

Karin Zingmark: “Digitalisering är bara ett annat ord för ständig förändring”

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}